Tổng Giám đốc PV GAS thực hiện đối thoại định kỳ với người lao động

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về đối thoại tại nơi làm việc với người lao động, tại trụ sở Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS vừa diễn ra buổi đối thoại lần thứ 2, theo định kỳ 3 tháng/ lần, trong năm 2019.

Tham gia buổi đối thoại, đại diện Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có ông Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc Tổng công ty, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giám đốc các Công ty trực thuộc, Trưởng các Ban quản lý dự án Chánh văn phòng, Trưởng các Ban. Đại diện Tập thể người lao động (NLĐ) Tổng công ty có ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty. Chủ tịch công đoàn và các Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty. Chủ tịch công đoàn các Công ty trực thuộc, các Ban quản lý dự án Các thành viên đại diện cho Tập thể người lao động Tổng công ty để tham gia đối thoại định kỳ. Tại buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội: Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Tổng công ty.

Quang cảnh buổi đối thoại

Theo quy định của pháp luật, đối thoại tại nơi làm việc được hiểu là việc trao đổi trực tiếp giữa NLĐ hoặc tập thể lao động với người SDLĐ, nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa các bên để xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc. Đối thoại không chỉ bảo đảm sự dân chủ trong doanh nghiệp, nhất là NLĐ được đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường lao động ổn định, vì sự phát triển của đơn vị, dung hòa được quyền và lợi ích; mà còn có tác dụng phòng ngừa các bất đồng xảy ra, hạn chế và loại trừ nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động làm phá vỡ quan hệ lao động, gây thiệt hại về quyền, lợi ích cho cả hai bên. Đối thoại cũng giúp hoàn thiện hơn khung pháp lý cho quan hệ lao động theo hướng phù hợp với pháp luật trong nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hoá mối quan hệ lao động. Có thể khẳng định đây là bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam.

 Phát biểu của Chủ tịch Công đoàn PV GAS – đại diện tập thể NLĐ

PV GAS là một trong những doanh nghiệp luôn tuân thủ quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đảm bảo những quy định về quyền và trách nhiệm của NLĐ – NSDLĐ, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đối thoại định kỳ tại PV GAS do Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc chính thức ủy quyền chủ trì, phối hợp với BCH Công đoàn theo định kỳ 03 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung: Tình hình sản xuất kinh doanh của PV GAS; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và các cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc; Yêu cầu của tập thể NLĐ đối với NSDLĐ; yêu cầu của NSDLĐ đối với tập thể NLĐ; các nội dung khác mà hai bên quan tâm…

Đối thoại để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản xuất

Tại lần đối thoại này, Tổng giám đốc Dương Mạnh Sơn đã cổ vũ các cấp, các đơn vị, người lao động trước hết nhấn mạnh vào nội dung sơ kết việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty.

Ông Dương Mạnh Sơn đã thẳng thắn trình bày với NLĐ những thành tựu cũng những những hạn chế, khó khăn mà PV GAS đang phải đối mặt trong năm 2019 và thời gian tiếp theo. Với 6 tháng hoạt động an toàn, cấp khí liên tục và hiệu quả; PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: sản lượng (khí khô, LPG, condensate) vượt kế hoạch từ 3 – 27%; chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) vượt kế hoạch từ 20 – 61%; Tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính khả quan.

Nhiều ý kiến trao đổi của NLĐ tại buổi đối thoại

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2019, PV GAS tiếp tục phải đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả các công trình khí; kiểm soát, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, đặc biệt BDSC dừng cấp khí tháng 8 và 9; chủ động trong công tác dự báo, ấn định, làm việc với các chủ mỏ để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng. Buổi tọa đàm đã nêu lên trách nhiệm của PV GAS là nghiên cứu, xây dựng và triển khai phương án cung cấp LNG sớm (trước khi LNG 1 triệu tấn Thị Vải hoàn thành), bù vào sản lượng khí thiếu hụt cho khách hàng khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để giữ vững thị trường; Xây dựng phương án cung cấp LNG tại miền Bắc trong những năm tới khi khí Thái Bình không đủ cung cấp cho nhu cầu hiện tại cũng như phát triển mở rộng thị trường; Nghiên cứu, triển khai phương án kinh doanh LPG lạnh tại miền Bắc phù hợp với từng giai đoạn phát triển để gia tăng thị phần và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh LPG.

PV GAS cũng nhất thiết tập trung nguồn lực và tích cực chủ động để xử lý các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo tiến độ các dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh chính như: Dự án LNG 1 triệu tấn Thị Vải, giai đoạn 2 – dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Kho LNG tại Bắc Bộ, Kho LPG lạnh tại Bắc Bộ, LNG Thị Vải mở rộng, nâng cấp/cải hoán GPP Dinh Cố để tiếp nhận sớm khí Sao Vàng – Đại Nguyệt; trong đó, hoàn thành các thủ tục để khởi công Dự án LNG 1 triệu tấn Thị Vải vào quý III/2019. Đặc biệt cần xử lý dứt điểm tồn đọng các dự án thanh quyết toán; Quản lý sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn tài chính của TCT; tăng cường công tác tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động; theo dõi chặt chẽ và tăng cường thu hồi công nợ của các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, không để chiếm dụng vốn; Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản hiện có, tăng vòng quay các kho chứa LPG; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc. PV GAS cũng sẽ hoàn thành xây dựng Mô hình ngành công nghiệp Khí sau giai đoạn 2020; hoàn thành đề án phát triển tổng thể hạ tầng nhập khẩu LNG tại Việt Nam để trình cấp thẩm quyền; nghiên cứu sâu về Chiến lược phát triển PV GAS đến 2025, tầm nhìn đến 2035; Xây dựng, trình Tập đoàn chấp thuận kế hoạch năm 2020 của PV GAS; Xem xét, phê duyệt/chấp thuận kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị trong toàn PV GAS.

Đối thoại để tăng cường thực hiện Thỏa ước lao động, dân chủ cơ sở

Buổi đối thoại cũng giành thời gian cùng đánh giá việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc và điều kiện làm việc của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng công ty hiện có 1.314 lao động, tính đến 1/7/2019 với 100% NLĐ được ký kết Hợp đồng lao động. Trong 6 tháng, PV GAS đã có một số bổ nhiệm cán bộ cao cấp, tuyển dụng lao động thay thế, nhưng số lao động vẫn giảm 9 người so với năm 2018. Việc bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động là một ưu tiên hàng đầu tại PV GAS; NLĐ được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và khả năng; Không có trường hợp nào phải ngừng việc hoặc mất việc. Thời gian làm việc bình quân tại Tổng công ty là 40 giờ/tuần – là mức thấp nhất theo Luật lao động. Các trường hợp người lao động làm việc theo chế độ ca/kíp đều bố trí nghỉ giữa ca và được thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho số giờ chênh lệch trên 40 giờ/tuần theo đúng quy định. Người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn của ngành khí.

Tổng công ty tiếp tục duy trì thực hiện Thỏa ước lao động hiện hành với nhiều nội dung có lợi cho người lao động; Trích nộp đầy đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn cho người lao động theo đúng các quy định của Pháp luật; Thực hiện giải quyết các chế độ hưu trí, trợ cấp tử tuất, ốm đau, thai sản đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Bộ luật lao động và Chính sách nhân viên của Tổng công ty. PV GAS tiếp tục duy trì các chế độ mang tính phúc lợi cao cho người lao động như thực hiện Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, Bảo hiểm tai nạn, sinh mạng và phẫu thuật nằm viện; duy trì chế độ tặng quà sinh nhật, ngày lễ; thăm hỏi, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Cấp phát bồi dưỡng hiện vật đầy đủ, đúng quy định cho người lao động. Công tác tiền lương, thu nhập và chế độ chính sách; Công tác Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực đều được đẩy mạnh.

Tổng Giám đốc PV GAS kết luận buổi đối thoại, kêu gọi tinh thần đoàn kết của tập thể PV GAS

Việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của người lao động liên quan đến các vấn đề tại nơi làm việc và các chế độ, quyền lợi của người lao động diễn ra thường kỳ, có hiệu quả đối thoại cao. Các đề xuất thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh được Hội đồng sáng kiến của các Đơn vị xem xét, góp ý hoàn thiện để đưa vào áp dụng trong thực tế. Các kiến nghị, đề xuất về chế độ chính sách không nhiều và đều được xử lý/giải đáp.

Tại buổi đối thoại, đại diện NLĐ tiếp tục đối thoại với Ban Lãnh đạo TCT một cách thẳng thắn, có tính xây dựng và vì lợi ích chung. Các bên đã thống nhất đẩy mạnh các nội dung liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức triển khai các nội dung ứng xử văn hóa; Cập nhập và bổ sung việc phổ biến văn hóa doanh nghiệp cho các nhân sự mới được tuyển dụng/tiếp nhận vào làm việc tại Tổng công ty/Đơn vị. Hội đồng sáng kiến Tổng công ty, các đơn vị, phòng ban, Công đoàn, các tổ chức chính trị – xã hội, … tiếp tục đẩy mạnh, phát huy mạnh mẽ phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để lan tỏa tinh thần cải tiến, sáng kiến đến toàn thể người lao động trong Tổng công ty.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các cấp công đoàn trong Tổng công ty ý thức đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, cũng như phát huy vai trò là cầu nối, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Tổng công ty đến với toàn thể người lao động. Tổng giám đốc Dương Mạnh Sơn cũng nhấn mạnh: “Hiện nay Tổng công ty đang bước vào giai đoạn hết sức khó khăn. Lãnh đạo Tổng công ty kêu gọi các cấp Công đoàn và toàn thể người lao động tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng hành cùng Lãnh đạo Tổng công ty giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, đưa Tổng công ty hoạt động tốt, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

Buổi đối thoại đã kết thúc trong tinh thần đồng lòng, quyết tâm vì sự nghiệp chung. Nội dung của buổi đối thoại sẽ được phổ biến rộng rãi tại các đơn vị của PV GAS, tạo nên niềm tin và nỗ lực chung, thực hiện dân chủ cơ sở một cách đúng đắn và xây dựng.

Công đoàn PV GAS

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu: Động lực phát triển từ các dự án mới Công đoàn PVFCCo phát động chạy bộ gây quỹ “Ngàn tấm bánh, Vạn nghĩa tình” Công ty Quản lý Dự án Khí: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình khí vận hành an toàn, ổn định Thư chúc mừng Nhân dịp đạt được kết quả xuất sắc tại “Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI, năm 2019”