Thương

Sương mờ chìm cả suối mơ

Lời hay thấm ướt câu thơ tặng đời

Dòng trôi biển khổ đầy vơi

Khát khao tràn cả cuộc chơi cờ người

 

Đâu đây thoảng nhẹ tiếng cười

Nhạc đầy cả trốn xanh tươi suối ngàn

Sơn khê mây gió mơn man

Thương đời lòng dạ chứa chan thương mình.

Đào Tiến- PTGĐ PVTrans,  Nguyên UVBCH CĐ DKVN

Những tin khác cùng chuyên mục:

NGHỀ GIÁO NHỚ QUÊ “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” CHỮ “TÂM” Cảm xúc ngày gặp mặt