Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

 Số/ ký hiệu 58/2017/TT-BTC
 Tên văn bảnT Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
 Ngày ban hành 08/6/2017
 Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
 Loại văn bản  Văn bản khác
 Người ký Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
 Trích yếu Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
 Từ khóa
 File download Download