Tháng Công nhân Việt Nam, năm 2020 với chủ đề: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo”

         Tháng Công nhân (TCN), Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) và các cấp Công đoàn trong toàn Ngành phối hợp với chuyên môn triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả.

       Đã trở thành truyền thống tốt đẹp, trong những năm qua, Tháng Công nhân (TCN), Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) và các cấp Công đoàn trong toàn Ngành phối hợp với chuyên môn triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc CNLĐ, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, tạo dấu ấn sâu sắc của năm trong hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

      Năm 2020, Tháng Công nhân diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn trước những thiệt hại to lớn của đại dịch toàn cầu về viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 01 triệu người trên thế giới khiến nhiều nước phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Ở Việt Nam, tính đến 20/4/2020 mặc dù chưa có người tử vong nhưng tình hình lây nhiễm trong cộng động đang diễn ra phức tạp, vì thế, Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội từ 1/4/2020- 22/4/2020 và có thể kéo dài thêm.

     Trong điều kiện đó, thực hiện Kế hoạch 06/KH-TLĐ ngày 18/02/2020 về tổ chức Tháng Công nhân năm 2020; Thông báo số 1218/LĐTBXH-TLĐ ngày 07/4/2020, Kế hoạch số 05/KH-TLĐ ngày 10/4/2020 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, ngày 16/4/2020 Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 170/HD-CĐDK triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, trong đó, xác định các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 là một trong những hoạt động trọng tâm của các đơn vị và cấp Công đoàn chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí QG Việt Nam, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

      Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trong việc tập trung các nguồn lực chăm lo về mọi mặt nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, an toàn lao động cho CNLĐ, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở với phương châm đổi mới, sáng tạo, hướng về người lao động, vì người lao động. Đây cũng dịp cao điểm triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua trong CNLĐ; động viên, khích lệ đoàn viên, CNLĐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

Tháng Công nhân (TCN), Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là dịp Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) và các cấp Công đoàn trong toàn Ngành triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua trong CNLĐ; động viên, khích lệ đoàn viên, CNLĐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất cao, hiệu quả tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động.

      Việc Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của CNLĐ, không để dịch bệnh lây lan. Trong dịp này, Các cấp Công đoàn tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng TCN, Tháng hành động về ATVSLĐ cho đoàn viên, NLĐ tại cơ sở.

     Đây là việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, Tổng Liên đoàn và và chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác phòng chống dịch Covid-19.

     Chủ đề hoạt động của TCN, Tháng hàng động ATVSLĐ năm 2020 là: “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo”, “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’. Thời gian thực hiện: đợt cao điểm từ 01/5/2020 đến 31/5/2020. Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNLĐ trong TCN và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

      Nội dung hoạt động trọng tâm:

     Thay vào Lễ phát động, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người bằng việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ thông qua các kênh truyền thông nội bộ. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên mạnh nội nội bộ, bản tin, website, fanpage của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Chú ý lựa chọn các hình thức phù hợp để phát động thi đua trong đoàn viên, CNLĐ, động viên, khích lệ đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia thi đua sáng kiến, sáng chế, hiến kế để thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất lao động góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, vận động CNLĐ nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho CNLĐ.

     Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các danh hiệu: “Người lao động Dầu khí tiêu biểu”, “Tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05/TW; những sáng kiến, sáng chế, hiến kế tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covd-19. Tăng cường truyên thông, lan tỏa về các điển hình đó. Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị huy động các nguồn lực đảm bảo tốt công tác an toàn lao động; chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên, CNLĐ, đặc biệt là các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó tập trung cho hoạt động hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19; động viên đoàn viên, CNLĐ vững tâm, đòng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn.

     Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc triển khai và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” như: Tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca…; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền: Luật ATVSLĐ; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

     Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ…; tổ chức ngày chủ nhật xanh “Vì an toàn vệ sinh lao động – Vì sức khỏe người lao động” qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ. Thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ gồm: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh Covid-19…bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến.

     Tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong đợt dịch Covid – 19 thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Khen thưởng các đơn vị triển khai tốt Tháng Công nhân; các tập thể, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

       Khẩu hiệu tuyên truyền:

–    Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020!

–    Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

–    Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020)!

–    Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)!

–    Đoàn viên, CNLĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tập đoàn Dầu  khí Quốc gia VN lần thứ 3; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!

–    Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập đảm bảo!

–    Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’.

–    Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

–    Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp!

–    Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm việc!

–    Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động!

–    Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp!

–    Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc!

–    Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa!

–    Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động!

–    Bảo vệ sức khỏe người lao động – Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước!

–    Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ sở lao động!

–    Môi trường làm việc an toàn – Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp!

Lương Thị Hồng Nhung

                                           Phó Ban PT Ban Tuyên giáo – Nữ công

Những tin khác cùng chuyên mục:

VNPOLY tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại VNPOLY Công đoàn PVOIL: Những hành động thiết thực Chủ tịch CĐ DKVN thăm hỏi NLĐ khó khăn Công đoàn Dầu khí Việt Nam chăm lo cho người lao động