Tập trung hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 4a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành về khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; Công tác tham gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid – 19; Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ quan Tổng Liên đoàn; Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Dịch bệnh covid – 19 đã ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội, trong đó có việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm cùng với hệ thống chính trị cả nước, các cấp Công đoàn tập trung cho công tác tham gia phòng, chống dịch Covid -19 và tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức Công đoàn quyết định cho phép sử dụng nguồn tài chính tích lũy tại Công đoàn ngành, địa phương và cấp trên trực tiếp cơ sở để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Tuy nhiên, dự báo thời điểm bộc lộ rõ nhất của ảnh hưởng của covid – 19 sẽ rơi vào thời điểm cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị, trên cơ sở tình hình thực tiễn tại các đơn vị và các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi phụ trách các ủy viên Đoàn Chủ tịch cần nghiên cứu, đánh giá, chỉ rõ kết quả nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình công tác năm 2020.