Ý tưởng và hiện thực

Nhờ nghiêm túc, kỷ cương, luôn suy nghĩ, tìm tòi để cho ra ý tưởng táo bạo và đưa nó thành hiện thực, họ mới có được một Đạm Phú Mỹ vận hành liên tục 279 ngày đêm và nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 về sản xuất phân bón trên cả nước.

Xem tiếp...

1 2 3 33