Quyết định công nhận kết quả bầu cử BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong các ngày 3-4/5/2018, Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu 33 đồng chí trong BCH Công đoàn khóa VI. 

Cũng trong Hội nghị Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VI, phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã tiến hành bỏ phiếu bầu 9 đồng chí trong Ban Thường vụ và 7 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan đã tái đắc cử Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha tái đắc cử Phó Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI.

Quyết định công nhận kết quả bầu cử BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 tại đây.

Những tin khác cùng chuyên mục:

Dấu ấn một nhiệm kỳ Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI Nghiêm Thùy Lan Dấu ấn một nhiệm kỳ – Vượt qua thử thách Đồng chí Nghiêm Thùy Lan tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI Chùm ảnh: Đại hội Công đoàn Dầu khí lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023