PVN về đích sớm kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2018

Vào lúc 17 giờ ngày 16/12/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã hoàn thành kế hoạch khai thác khí năm 2018 với sản lượng 9,6 tỉ m 3 , chính thức về đích sớm sản lượng khai thác dầu khí và hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2018 trước 2 tuần.

Sáng 17/12/2018, tại trụ sở PVN, lãnh đạo Tập đoàn đã chúc mừng Ban Tìm kiếm thăm dò Dầu khí và Ban Khai thác Dầu khí về đích sớm kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2018.

Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen cho tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Khai thác Dầu khí

Cụ thể, PVN đã hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng năm 2018 với 12 triệu tấn quy dầu; khai thác dầu đạt 13,23 triệu tấn, trong đó khai thác trong nước 11,32 triệu tấn dầu; khai thác khí đạt 9,6 tỉ m 3 , về đích trước 15 ngày so với kế hoạch năm 2018.

Về công tác tìm kiếm, thăm dò, trong năm 2018, PVN đã khoan 15 giếng thăm dò thẩm lượng, 17 giếng khai thác, phát hiện được 2 mỏ mới, trong đó nhiều giếng thẩm lượng, khai thác thành công. Những phát hiện dầu khí và thẩm lượng thành công như: Thổ Tinh Nam (Lô 05-3/11), Mèo Trắng Đông (Lô 09-1)… Dự kiến đến hết năm 2018, PVN sẽ khai thác được khoảng 14 triệu tấn dầu và hơn 10 tỉ m 3  khí.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn tặng Bằng khen cho tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tìm kiếm thăm dò Dầu khí

Phát biểu chúc mừng, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của PVN trong thời gian qua luôn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng những nỗ lực vượt khó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVN đã hoàn thành và về đích sớm 2 chỉ tiêu quan trọng là gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2018.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã gửi lời cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ hai ban cùng tập thể người lao động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, các nhà thầu dầu khí, các doanh nghiệp thành viên đã nỗ lực hết sức, hoạt động tích cực để đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh khó khăn hiện nay của ngành Dầu khí nói chung và lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nói riêng, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể người lao động dầu khí nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch từng năm, đưa ngành Dầu khí vượt qua khó khăn.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã trao tặng Bằng khen của CĐ DKVN cho Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí và Ban Khai thác Dầu khí

Cũng  nhân dịp này, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan đã trao tặng Bằng khen của CĐ DKVN cho Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí và Ban Khai thác Dầu khí, đồng thời quyết định tặng thưởng 2 Ban với số tiền 100 triệu đồng. Đây là sự khích lệ, động viên kịp thời của CĐ DKVN đối với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể,  người lao động Ban Tìm kiếm Thăm dò Dầu khí và Ban Khai thác Dầu khí trong việc hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng của năm 2018.

Hiền Anh

Những tin khác cùng chuyên mục:

Dự án NPK Cà Mau: Sẵn sàng cung cấp sản phẩm phân bón NPK chất lượng cao cho Vụ Đông Xuân 2019 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY PTSC VÀ CÔNG TY CẢNG, CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VÀ HỘI CCB CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN THĂM CẢNG PTSC VŨNG TÀU Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên: Cần có cách nhìn nhận khác về dầu khí! Thủ tướng Việt Nam và Nga khẳng định năng lượng là trụ cột hợp tác quan trọng Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận những đóng góp của PVN