Phiên thứ nhất Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐ LĐVN), Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức trong hai ngày 3, 4/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội

Điều hành phiên thứ nhất Đại hội CĐ DKVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, Đoàn Chủ tịch gồm có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐ LĐVN, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan; Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN; Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro; Khuất Thị Lê, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Hồ Trọng Thoán, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling); Nguyễn Trần Toàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Trong phiên buổi sáng ngày 3/5, Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa V; Báo cáo công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN; Báo về Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 và Báo cáo đề án nhân sự Đoàn đại biểu CĐ DKVN đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên buổi sáng, đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐ DKVN: Nhiệm kỳ qua, CĐ DKVN hoạt động trong bối cảnh thuận lợi nhưng cũng rất nhiều thách thức, khó khăn. Ban Chấp hành CĐ DKVN đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội V CĐ DKVN và nhiệm vụ chính trị của ngành Dầu khí để triển khai, cụ thể hóa các chương trình, hoạt động có hiệu quả đến các cấp công đoàn trong Tập đoàn.

Hoạt động công đoàn các cấp nhìn chung đã được đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đưa hoạt động công đoàn phát triển đi vào chiều sâu từ đó phát huy được vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để làm phong phú đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh cho NLĐ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện được xã hội đánh giá, ghi nhận.

Phần lớn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn viên và NLĐ dầu khí hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trong từng năm cũng như từng giai đoạn.

Đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa V

Trong phiên buổi sáng, các đại biểu đã thông qua Đề án nhân sự và các Văn kiện Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI; Thảo luận tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội VI CĐ DKVN; Tổng hợp kiến nghị với lãnh đạo cấp trên. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN cho biết: Đại hội sẽ lựa chọn bầu Ban Chấp hành khóa mới (gồm 33 đồng chí), bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Các đại biểu thông qua Đề án nhân sự Đại hội khóa VI CĐ DKVN

Cũng trong khuôn khổ chương trình Đại hội sẽ diễn ra buổi đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên công đoàn với lãnh đạo Tập đoàn và các nội dung khác trong chương trình Đại hội…

Trước bối cảnh và những thách thức mới đang đặt ra, đòi hỏi CĐ DKVN cần tiếp tục đổi mới hoạt động, không ngừng phát huy trí tuệ với mục tiêu: Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động; tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hải Linh

Những tin khác cùng chuyên mục:

Quyết định công nhận kết quả bầu cử BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Dấu ấn một nhiệm kỳ Thư cảm ơn của Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI Nghiêm Thùy Lan Dấu ấn một nhiệm kỳ – Vượt qua thử thách Đồng chí Nghiêm Thùy Lan tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI