[PetroTimesTV] Bản tin số 91

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ số 1”; Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Luồng sinh khí mới tạo động lực mới; Tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động; Đoàn Thanh niên PVN tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2016; PVI sơ kết 6 tháng đầu năm 2016… là những nội dung chính sẽ có bản tin số này.