NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2016

(Theo Quyết định số: 262/QĐ-CĐDK ngày 14  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2016) STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác 1 Đinh Thị Thanh Hà Chuyên viên  Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2, Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 Phạm Thanh Hải Chuyên viên chính  Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Phí Ngọc Nguyên […]

Xem tiếp...

NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2015

(Theo Quyết định số: 255/QĐ-CĐDK ngày 27  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2015) STT Họ và tên Chức danh Đơn vị công tác 1 Doãn Ngọc Khoa Chuyên viên Phòng quản lý và giám sát công trình, Ban Xây Dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Nguyễn Thị Phương Thuý Kỹ sư Công nghệ mỏ Ban Công nghệ Mỏ, Tổng Công ty Thăm […]

Xem tiếp...