NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2016

(Theo Quyết định số: 262/QĐ-CĐDK ngày 14  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2016)

STT

Họ và tên Chức danh

Đơn vị công tác

1 Đinh Thị Thanh Hà Chuyên viên  Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2,
Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Phạm Thanh Hải Chuyên viên chính  Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Phí Ngọc Nguyên Điều phối viên sản xuất Phòng Khai thác, Công ty Điều hành chung Hoàng Long – Hoàn Vũ, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
4 Đoàn Quang Hiệp Kỹ sư hoàn thiện giếng Công ty liên doanh điều hành chung Bir Seba, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
5 Trần Ngọc Phúc Nhân Kỹ sư điều khiển  Phòng Công nghệ và Khai thác, Công ty liên doanh điều hành Dầu khí Cửu Long JOC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
6 Nguyễn Huy Sơn Thợ tiện, nguội bậc 6/6  Giàn nén khí trung tâm, Xí nghiệp khai thác các công trình Khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
7 Ngô Mạnh Hùng Kỹ sư Điện Giàn MINI MSP11, Xí nghiệp Cơ điện, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
8 Nguyễn Thanh Hùng Kỹ sư Đo lường tự động hóa Xưởng sửa chữa và hiệu chỉnh, Ban tự động hóa, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
9 Hà Thái Quốc Kỹ sư bậc 9 Ban khảo sát Công trình biển, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình Khai thác dầu khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
10 Diệp Xuân Phong Kỹ sư công nghệ  Phòng Kỹ thuật sản xuất, Xí nghiệp khai thác các công trình Khí,  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
11 Nguyễn Quốc Đạt Tổ trưởng tổ xây dựng  Phòng Kỹ thuật sản xuất, Chi nhánh Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
12 Thái Kim Tú Nhân viên đốc công sản xuất  Phòng Điều độ khai thác, Chi nhánh PTSC – Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
13 Nguyễn Văn Đạt Tổ trưởng tổ lái cẩu 1 Tổ thiết bị 1, Đội thiết bị, Công ty Cảng Dịch vụ dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
14 Mai Hoàng Đức Xưởng trưởng  Xưởng cơ khí bảo dưỡng, Công ty CP Cảng Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ, Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
15 Đoàn Ngọc Tấn Tổ trưởng tổ Kỹ thuật sản xuất  Xưởng cơ khí Dung Quất, Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi, Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
16 Nguyễn Việt Cường Văn thư  Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam
17 Nguyễn Văn Hà Phó ca sản xuất  Nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam thuộc Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam
18 Châu Trúc Lâm Chuyên viên  Phòng Kinh tế Hợp đồng, Công ty Quản lý dự án Khi, Tổng Công ty Khí Việt Nam
19 Nguyễn Trọng Mạnh Cửa hàng trưởng  Cửa hàng xăng dầu 301 Mai Lĩnh, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
20 Nguyễn Sinh Đàn Trưởng ca  Phòng bảo vệ an toàn, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
21 Phan Kim Tích Chuyên viên Điều độ – Thống kê Phòng Kinh doanh xăng dầu, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
22 Phạm Văn Nông Phụ trách Cửa hàng kiêm Thủ kho  Cửa hàng xăng dầu Hòa Bình và Cheo Reo, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
23 Đỗ Quang Mịch Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Đội khoan, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí biển, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
24 Tạ Kim Hải Kỹ sư số liệu  Phòng Karota Khí, Công ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng khoan Dầu khí, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
25 Nguyễn Hoàng Kiên Xưởng phó Xưởng Cơ khí chế tạo, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
26 Phạm Đình Lượng Trưởng kíp Vận hành  Phân xưởng Vận hành, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
27 Hà Lê Huy Tổ trưởng tổ I & C Phân xưởng Vận hành, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
28 Đinh Khánh Phương Chuyên viên Phần mềm và Ứng dụng Công nghệ thông tin, Ban Công nghệ Thông tin, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
29 Lê Quốc Bảo Chuyên gia thiết bị phân tích và fire and gas  Xưởng Đo lường – Tự động hoá, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
30 Vũ Hoàng Sâm Công nhân hàn bậc 6  Đốc công Giám sát chống ăn mòn – Giàn giáo, Xí nghiệp Xây lắp số 5, Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
31 Hồ Văn Huề Đội trưởng Đội chống ăn mòn   Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
32 Nguyễn Quang Đệ Đốc công Xí nghiệp Xây lắp 1, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí
33 Nguyễn Nhanh Trưởng ca Quản lí chung khu vực CDU-KTU-FG Phòng sản xuất, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
34 Nguyễn Văn Vị Tổ trưởng tổ bảo dưỡng EMCS/STGs/Transformers/Utilities/Offsite 1  Bộ phận Bảo dưỡng, Phòng Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
35 Vũ Văn Sơn Cán bộ Phòng Dự án trong nước  Ban Bảo hiểm Dự án, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần PVI
36 Phạm Quang Hiếu Cán bộ phòng Kinh doanh  Phòng Kinh doanh khu vực 101, Công ty Bảo hiểm PVI TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Công ty Cổ phần PVI
37 Trần Ngọc Quang Đốc công Nhà ăn Giàn CNTT số 2  Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
38 Hoàng Quốc Huy Đốc công Dịch vụ đời sống Giàn PVD 5  Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
39 Trần Anh Tú Giám sát kỹ thuật  Ban quản lý Tòa nhà PV Gas, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
40 Trần Thanh Công nhân vận hành  Xưởng Cơ điện, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
41 Nguyễn Huy Quang Công nhân vận hành  Xưởng Cơ điện, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí
42 Nguyễn Hồng Nhung Chuyên viên  Phòng Quản trị RRTD&QLDM – Khối QTRR, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
43 Phan Thị Thanh Hương Thư ký Giám đốc  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
44 Đinh Thị Hòa Chuyên viên Hành chính  Phòng Hành chính – Khối Văn Phòng, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
45 Lê Thị Tú Yên Kỹ sư Tổng hợp  Xưởng Phụ trợ, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
46 Nguyễn Văn Tập Giám sát thi công cho các dự án  Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý dự án Dầu khí PVE, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí -CTCP
47 Hoàng Nhật Hưng Chuyên viên Phòng Địa hóa, Trung tâm phân tích thí nghiệm, Viện Dầu khí Việt Nam
48 Lê Quốc Hoàng Giáo viên Khoa Dầu khí, Trường Cao Đẳng Nghề Dầu khí
49 Trần Thị Hoa Chuyên viên Phòng Tổ Chức Hành chính, Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí
50 Trần Thị Khánh Ly Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán, kiêm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An