NGƯỜI LAO ĐỘNG DẦU KHÍ TIÊU BIỂU NĂM 2015

(Theo Quyết định số: 255/QĐ-CĐDK ngày 27  tháng 4 năm 2014 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tuyên dương “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” năm 2015)

STT

Họ và tên Chức danh

Đơn vị công tác

1 Doãn Ngọc Khoa Chuyên viên Phòng quản lý và giám sát công trình, Ban Xây Dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Nguyễn Thị Phương Thuý Kỹ sư Công nghệ mỏ Ban Công nghệ Mỏ, Tổng Công ty Thăm dò – Khai thác Dầu khí
4 Phạm Xuân Đàm Nhân viên hỗ trợ sản xuất Phòng Hỗ trợ sản xuất, Chi nhánh PVEP tại Vũng Tàu, Tổng Công ty Thăm dò – Khai thác Dầu khí
5 Lê Đình Thụ Chuyên viên chính Bộ phận An toàn Sức khoẻ và Môi trường, Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ, Tổng Công ty Thăm dò – Khai thác Dầu khí
6 Lê Chí Duy Công nhân Phân xưởng dịch vụ kỹ thuật Mỏ, Công ty Dầu khí Sông Hồng, Tổng Công ty Thăm dò – Khai thác Dầu khí
7 Nguyễn Hoài Vũ   Chuyên viên chính Phòng kỹ thuật sản xuất, Bộ máy điều hành, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
8 Trần Quang Lập Thợ nguội sửa chữa thiết bị Căn cứ dịch vụ sản xuất, Xí nghiệp Khoan và Sửa Giếng, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
9 Lê Đức Hạnh Thợ điện bậc 6/6 Phân xưởng sửa chữa thiết bị công nghệ, Xưởng Dịch vụ kỹ thuật Điện, Xí nghiệp Cơ điện, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
10 Trần Bá Thuần Tiểu đội phó Tiểu đội 5, Đội Bảo vệ Vũ trang, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
11 Trần Văn Du Đội phó Đội Carota Khí, Xí nghiệp Địa Vật Lý Giếng Khoan, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
12 Phạm Ngọc Thạch  Đội trưởng thuỷ thủ Tàu FPSO, ARMADA-TGT-01, Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
13 Nguyễn Tuyết Ngọc Chuyên viên II Phòng Nhân sự hành chính, Xí nghiệp Vận tải Biển và Công tác lặn, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
14 Dương Thanh Huy Kỹ sư Phòng Kinh tế, kế hoạch, lao động tiền lương, Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
15 Nguyễn Văn Kiên  Đốc công hàn Xưởng Cơ khí lắp máy, Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng Hải, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
16 Trần Văn Huân Công nhân lái xe đầu kéo Đội thiết bị, Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
17 Vũ Ngọc Khoát  Nhân viên an toàn Tàu FPSO PTSC Lam Sơn, Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
18 Phạm Văn Tuân Tổ trưởng Tổ giám sát ống và kết cấu Công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
19 Nguyễn Minh Tuấn  Đốc công giàn giáo Xưởng Dịch vụ tổng hợp, Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng Hải, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
20 Đào Đức Dương Công nhân công nghệ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
21 Lê An Kỹ sư công nghệ thông tin Phòng kỹ thuật, Công ty Khí Cà Mau, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
22 Phan Việt Anh Đốc công dự phòng, Trưởng nhóm Xưởng Điện Tự động hoá, Công ty Dịch vụ Khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam -CTCP
23 Đỗ Ngọc Tân Kỹ sư Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
24 Phạm Văn Thắng Trợ lý kíp trưởng khoan Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí biển, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
25 Nguyễn Huy Tú Thuyền trưởng giàn PVD II Xí nghiệp Điều hành khoan, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
26 Nguyễn Quang Minh Nhóm Trưởng kiểm tra kiểm định Tổ kho bãi – Công ty TNHH Vietubes,  Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
27 Nguyễn Đức Hào Trưởng Kíp vận hành Phân xưởng vận hành, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam
28 Huỳnh Thanh Vũ Em Trưởng Kíp vận hành Công ty điện lực Dầu khí Cà Mau, Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam
29 Nguyễn Hoàng Quân Chuyên viên Ban Quản lý dự án Kho xăng dầu Lai Vu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
30 Cao Thanh Nhàn  Thư ký Ban Tổng Giám đốc Văn phòng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
31 Nguyễn Văn Dương Trưởng Kho Kho Trung chuyển sản phẩm Dầu khí Nam Định, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
32 Nguyễn Thọ Kỷ  Phụ trách cửa hàng xăng dầu số 3 Phòng kinh doanh, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
33 Mai Thị Hoài Anh Chuyên viên Ban Tiếp Thị Truyền thông, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
34 Nguyễn Minh Đức Trưởng ca Xưởng  Amonia, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (CTCP)
35 Bùi Duy Diện Tổ phó Tổ lắp ráp  Xí nghiệp Xây lắp 2, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
36 Bùi Mạnh Cường Thợ hàn bậc 4/6 Xí nghiệp 2, Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
37 Đinh Viết Cường Thợ lắp ráp 6/6, Tổ trưởng tổ sản xuất Xí nghiệp Xây lắp 1, Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
38 Trần Thị Hương Chuyên viên chính  Phòng Tổ chức hành chính, Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
39 Phan Thị Thu Vinh Nhân viên Văn thư Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam
40 Nguyễn Tấn Nhật Chuyên viên Phòng An toàn Môi trường, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
41 Võ Hoàng Vũ Chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
42 Mạch Quang Tùng Trưởng ca quản lý chung khu vực 3 Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
43 Lý Ngọc Lĩnh Tổ trưởng Tổ Van điều khiển và Junction box Xưởng Điện – Điều khiển, Ban quản lý bảo dưỡng, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
44 Lê Văn Khánh Tổ trưởng Tổ Thiết bị đóng cắt trung thế và thí nghiệm điện Xưởng Điện – Điều khiển, Ban quản lý bảo dưỡng, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
45 Đoàn Đức Trọng Trợ lý giám đốc Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc Tế
Tổng Công ty CP Vận Tải Dầu khí
46 Phan Văn Tuấn  Đốc công quản lý nhà ăn Giàn CTK 3, Petrosetco Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí
47 Bùi Xuân Điệp Bếp trưởng Nhà ăn giàn PVD 2, Petrosetco Vũng Tàu, Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí
48 Lê Thu Hoà Giám sát cảnh quan môi trường Ban quản lý toà nhà 25 Lý Thường Kiệt, Công ty CP quản lý và khai thác Tài sản Dầu khí, Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí
49 Lê Trần Hoà Chuyên viên chính Phòng Dịch vụ công trình ngầm, Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí
50 Lê Thị Thu Hường Chuyên viên chính Phòng Công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu, Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Viện Dầu khí Việt Nam
51 Trần Thị Kim Cúc Chuyên viên Văn phòng Quản lý chuyển đổi, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
52 Tống Thị Phương Hiền Chuyên viên Phòng hành chính tổng hợp, Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư tài chính Dầu khí, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
53 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Chuyên viên Ban Đầu tư, Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư tài chính Dầu khí, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam