Người sáng tạo ra “ngựa biển”

Nhắc đến Nguyễn Tất Hoàn, Phó giám đốc Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước thì hẳn dân dầu khí có rất nhiều người biết rồi. Song gần đây, anh còn nổi bật với vai trò mới, đó là người sáng tạo ra những con “ngựa biển” lạ lùng!

Xem tiếp...

1 2 3 7