Bế mạc Hội thao ngành Dầu khí năm 2017

Trong 2 ngày 26-27/8, Hội thao ngành Dầu khí năm 2017 đã diễn ra với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các vận động viên đến từ 20 công đoàn cơ sở.

Hội thao ngành Dầu khí năm nay có 6 nội dung thi đấu với sự tham gia của hơn 600 vận động viên gồm: Kéo co, Cầu lông, Tennis, Bóng bàn, Cờ Vua, Cờ tướng.

Môn Tennis:

Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN Trần Ngọc Dũng trao giải Tennis đơn nam lứa tuổi dưới 40

Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN Trần Ngọc Dũng trao giải Tennis đơn nam lứa tuổi dưới 41-50

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Tennis đôi nam lứa tuổi trên 50

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Tennis đôi nam lứa tuổi dưới 40

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Tennis đôi nam lứa tuổi 41-50

Tập thể Lãnh đạo CĐ DKVN và VĐV môn Tennis

Môn bóng bàn:

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Bóng bàn đôi nam lứa tuổi 41-50

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Bóng bàn đôi nam nữ

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Bóng bàn đôi nam lứa tuổi trên 50

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Bóng bàn đơn nam lứa tuổi 41-50

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Bóng bàn đơn nam lứa tuổi dưới 40

Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN Nguyễn Văn Tiến trao giải Bóng bàn đơn nam lứa tuổi trên 50

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Bóng bàn đơn nữ 

Tập thể lãnh đạo CĐ DKVN cùng VĐV môn Bóng bàn

Môn Cầu lông:

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Cầu lông đôi nam lứa tuổi 41-50

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha trao giải Cầu lông đôi nam lứa tuổi dưới 40

Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN Trần Ngọc Dũng trao giải Cầu lông nam nữ lứa tuổi dưới 40

 Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Cầu lông đôi nữ 

Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công CĐ DKVN Nguyễn Văn Tiến trao giải Cầu lông đơn nam lứa tuổi 41-50

 Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao giải Cầu lông đơn nam lứa tuổi dưới 40

Phó Chủ tịch Thường trực CĐ DKVN Trần Ngọc Dũng trao giải Cầu lông đơn nữ

Tập thể lãnh đạo CĐ DKVN cùng VĐV môn Cầu lông