Kết quả ngày thi thứ 3 (29/07/2019)

Kết quả ngày thi thứ 3 (29/07/2019) Cuộc thi online “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn & Truyền thống ngành Dầu khí” năm 2019 như sau:

Tổng số:  người tham gia 1654 người, trong đó 1367 người trả lời đúng cả 5 câu.

TT ĐƠN VỊ NLĐ TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU
1 PVU 68 8 8
2 PVDRILLINH 2583 1 1
3 PVCFC 920 163 155
4 VPI 409 357 331
5 DMC 482 49 45
6 PTSC 8016 53 48
7 PVFCCO 1601 151 135
8 PVTrans 1766 24 21
9 BAN QLDA LP1 101 39 34
10 PVcomBank 4448 171 140
11 PVGas 3802 335 254
12 BSR 2057 75 54
13 PVN DB 221 3 2
14 PVEP 2186 18 11
15 VSP 6280 10 6
16 PVOIL 5844 188 121
17 PVPower 2288 3 1
18 PETROSETCO 2533 4 0
19 PVN DB 46 0 0
20 CƠ QUAN PVN 685 1 0
21 PQ POC 87 0 0
22 BAN QLDA TB2 161 0 0
23 BAN QLDA SH1 137 0 0
24 PVTEX 190 0 0
25 DQS 738 1 0
26 PVE 575 0 0
27 PAP 47 0 0
28 NSRP 1141 0 0
29 PVMTC 294 0 0
30 PVMR 634 0 0
31 PVC 3195 0 0
32 PVI Holdings 2566 0 0
33 SWPOC 56 0 0
  TỔNG 56157 1654 1367

Những tin khác cùng chuyên mục:

Kết quả ngày thi thứ 2 (26/07/2019) Kết quả ngày thi thứ 1 (25/07/2019)