Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 Số/ ký hiệu 432/KH-CĐDK
 Tên văn bảnT Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Ngày ban hành 28/7/2017
 Cơ quan ban hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Loại văn bản  Văn bản khác
 Người ký Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan
 Trích yếu Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam
 Từ khóa
 File download Download