Hội thao ngành Dầu khí năm 2019 chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam (28/7/1029 – 28/7/2019)

Nhằm ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Hướng tới kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959 – 23/7/2019); kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch (1969 – 2019). Đẩy mạnh phong trào thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe trong công nhân lao động ngành Dầu khí, Công đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao ngành Dầu khí năm 2019 tại 3 khu vực là:  Hà Nội, Vũng Tàu và Cà Mau.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CĐ DKVN phát động tuần lễ Văn hóa Dầu khí năm 2018

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan chia sẻ: Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của CBCN-LĐ ngành Dầu khí; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao với tinh thần “làm việc tốt, vui chơi khỏe” trong toàn ngành; đồng thời, tạo điều kiện cho CBCNLĐ các đơn vị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phong trào Thể dục thể thao, tăng cường đoàn kết trong CBCNLĐ của các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, khai mạc hội thao ngành Dầu khí năm 2019 khu vực phía nam sẽ tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (TP Vũng Tàu). Tại khu vực phía Bắc, dự kiến tổ chức vào dịp Tuần Lễ Văn hóa Dầu khí tháng 8/2019 tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đối với khu vực Cà Mau, tổ chức vào tháng 11/2019 tại tỉnh Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức và lên các kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực.

Hội thao năm nay diễn ra gồm 8 môn thi đấu, như: Kéo co nam, nữ; Cầu lông; Bóng bàn; Tennis; Bơi lội; Cờ vua, Cờ tướng; Điền kinh.

Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng kêu gọi, trong thời gian thi đấu cần nâng cao tinh thần thể thao “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ”; giành thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực trái với tinh thần Thể dục thể thao của ngành Dầu khí.

Chương trình tổ chức, điều hành Hội thao ngành Dầu khí năm 2019 sẽ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tuân thủ đúng Luật và Điều lệ thi đấu.

Để kết quả đem lại như mong muốn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong toàn ngành như: Tích cực vận động, tổ chức cho CBCNLĐ tập luyện với tinh thần khỏe để đẩy mạnh hiệu quả công tác, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Lưu Quỳnh Điệp, Ban TG-NC