Hội nghị tập huấn công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn

Sáng ngày 18/8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã khai mạc Hội nghị tập huấn về công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính tài sản công đoàn tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã triệu tập 90 đại biểu là các chủ tịch; phó chủ tịch; trưởng ban tài chính; kế toán; chủ nhiệm UBKT, ủy viên UBKT đến từ các công đoàn trực thuộc tham dự. Hội nghị hướng tới mục tiêu phổ biến những quy định mới về tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, đồng thời là dịp trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính công đoàn, sử dụng nguồn tài chính công đoàn ngày càng hiệu quả.

Đ/c Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu khai mạc đã khẳng định tổ chức công đoàn dầu khí các cấp ngày càng cố gắng, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có được kết quả tốt đẹp, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác tài chính và hoạt động ủy ban kiểm tra trong sự phát triển, ổn định của tổ chức công đoàn. Đồng thời, Đồng chí đã yêu cầu nâng cao chất lượng hơn nữa đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tài chính kế toán, kiểm tra …nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập . Đồng chí Nghiêm Thùy Lan đề nghị các công đoàn trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ tài chính, kiểm tra của tổ chức công đoàn và các nội dung tập huấn để tổ chức các khóa đào tạo ở cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ tài chính, kiểm tra cho các cán bộ công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn, báo cáo viên về nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn.

Đ/c Nguyễn Minh Dũng, Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn, báo cáo viên về công tác tài chính công đoàn

Đ/c Tống Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn PVFCo là một trong những đại biểu tích cực tham gia thảo luận vấn đề thực tiễn tại đơn vị

Sau chương trình khai mạc, Báo cáo viên công tác tài chính công đoàn, Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phó Trưởng Ban Ban Tài chính Tổng Liên đoàn trình bày các nội dung cơ bản về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo các quy định mới nhất được ban hành. Cùng ngày, báo cáo viên nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn thuyết trình hướng dẫn các thủ tục, các nghiệp vụ  kiểm tra tài chính tài sản công đoàn.

Đ/c Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị Tập huấn

Hội nghị tập huấn thực sự sôi nổi khi các đại biểu chủ động đưa rất nhiều tình huống thực tế về hoạt động kiểm tra và công tác tài chính công đoàn tại các đơn vị để thảo luận và có những đề xuất, giải pháp cụ thể trong năm tiếp theo. Với những kiến thức được tập huấn và nội dung thảo luận hữu ích, các đại biểu được cập nhật những quy định mới nhất về công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để lĩnh vực công tác quan trọng này thực sự ngày càng hiệu quả và xứng đáng trở thành công cụ đắc lực cho mỗi tổ chức công đoàn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Lê Thị Hải Yến – Công đoàn DKVN