Hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Công đoàn

Sáng 26.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật và các chuyên gia về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – phát biểu khai mạc

Tham dự hội nghị có các đồng chí là nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI; các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các bộ, ban ngành, các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến sẽ được thảo luận vào kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và thông qua vào kỳ họp thứ 11.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn diễn ra trong bối cảnh Bộ luật Lao động 2019 vừa được ban hành; Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, phê chuẩn nhiều công ước quốc tế. Lần đầu tiên một tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị đã có sự cạnh tranh gay gắt và trực tiếp…

Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam không chỉ mang sứ mệnh là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn là một tổ chức chính trị – xã hội. Bối cảnh này đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu cùng đóng góp các ý kiến và gợi ý các vấn đề để hoàn thiện dự thảo.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Quảng – Phó Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) giới thiệu tổng quan về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để các đại biểu đóng góp ý kiến.