Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn PTSC: Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo

Ngày 15/9/2017, tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, Hải Phòng, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (CĐ PTSC) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (khóa VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Đây là Hội nghị đặc biệt quan trọng, kỳ họp cuối cùng (Khoá VI) để Ban Chấp hành CĐ PTSC đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 8 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VII CĐ PTSC; dự kiến bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị BCH CĐ PTSC lần thứ 21

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐDKVN; các Đ/c lãnh đạo các Ban Tuyên giáo – Nữ công, Văn phòng CĐDKVN; các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ PTSC.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Toàn, Uỷ viên BTV CĐDKVN, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch CĐ PTSC khẳng định, 8 tháng năm 2017, CĐ PTSC luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, CĐDKVN để hoàn thành tốt các hoạt động của Tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PTSC theo kế hoạch đã đề ra, mọi hoạt động đều đảm bảo đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm, giảm chi kinh phí cho các hoạt động, nâng cao được chất lượng và hiệu quả công việc. Các hoạt động luôn hướng về người lao động, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, có tính năng động, sáng tạo, khoa học, chuyên nghiệp, phù hợp với tình hình thực tiễn, với ý chí, nguyện vọng của CBCNLĐ, mang lại hiệu quả lao động sản xuất, có sức lan toả rộng rãi, thu hút được nhiều người lao động và đoàn viên công đoàn tham gia.

Đ/c Nguyễn Trần Toàn, Uỷ viên BTV CĐDKVN, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch CĐ PTSC phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện chương trình của Hội nghị, Đ/c Vũ Đức Cường, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ PTSC trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Báo cáo đã đánh giá những khó khăn chung về giá dầu không ổn định, đang ở mức thấp, do vậy, các đơn vị của PTSC tiếp tục bị ảnh hưởng, nhiều dịch vụ tiếp tục bị giảm doanh thu và lợi nhuận, một số đơn vị vẫn còn bị lỗ và đã có một bộ phận người lao động thiếu/giảm việc làm. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; với đội ngũ NLĐ các đơn vị của PTSC ngày được trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong SXKD, luôn vững vàng trước khó khăn, thử thách để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra,  kết quả: Doanh thu hợp nhất thực hiện đến hết tháng 8/2017 của toàn Tổng công ty đạt 10.125 tỷ đồng, vượt 31,3% kế hoạch 8 tháng đầu năm, bằng 77,9% kế hoạch năm, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 858 tỷ đồng, bằng 122,5% kế hoạch năm, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2017. Để đạt được những thành quả như vậy, đó là tâm huyết, là sự đoàn kết gắn bó với tinh thần trách nhiệm cao, là sự năng động, sáng tạo của của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên và người lao động PTSC đối với các hoạt động của Công đoàn.

Đ/c Vũ Đức Cường, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ PTSC trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn

Để hoàn thành chương trình của Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động công đoàn, công tác phối hợp với chuyên môn giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn giá dầu suy giảm, công đoàn chủ động chăm lo đời sống việc làm cho người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các công trường/dự án trọng điểm do CĐ PTSC phát động. Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội VII CĐ PTSC; dự kiến bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với truyền thống tương thân, tương ái, mang đậm nét nhân văn của người lao động PTSC về việc ủng hộ các đơn vị khó khăn, CĐ PTSC đã vận động các Công đoàn trực thuộc thực hiện chương trình an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ để xây dựng cơ sở vật chất và mua các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động Văn hoá – Thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tại Hội nghị BCH đã quyên góp và ủng hộ với tổng số tiền là 610 triệu đồng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng).

Đ/c Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐDKVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐDKVN đã thông báo kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 8 tháng năm 2017. Đ/c đánh giá cao, ghi nhận những kết quả hoạt động công đoàn, với số lượng lớn về đầu mối CĐCS, về số lượng đoàn viên công đoàn và NLĐ, CĐ PTSC đã tham gia tốt các sự kiện, chương trình hoạt động do CĐDKVN tổ chức, đồng thời triển khai toàn diện, đạt hiệu quả cao trong, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong phong trào CNLĐ và các hoạt động công đoàn tại đơn vị. CĐ PTSC là đơn vị điển hình, tiêu biểu, trong hệ thống CĐDKVN; thực hiện công tác tuyên truyền vận động NLĐ đoàn kết, chung sức để phát triển đơn vị, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn và NLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua trên các công trường/dự án trọng điểm; tham gia Hội thao CNLĐ, Cuộc thi Online của CĐDKVN đạt nhiều thành tích cao; tổ chức tốt phong trào Văn hoá – Thể thao tại đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động về phong trào nữ CNLĐ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; biểu dương CĐ PTSC, là đơn vị đầu tiên hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy trình nhân sự đại hội.

Đ/c Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐDKVN ủng hộ người lao động Công đoàn Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 100 triệu đồng

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan chỉ đạo: CĐ PTSC vinh dự là đơn vị được CĐ DKVN chọn tổ chức Đại hội điểm, do vậy, cần phải tổ chức tốt và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ (2017 – 2022); công tác tổ chức mang tính đột phá, chuyên nghiệp, khoa học; chuẩn bị kỹ càng, chu đáo về nội dung, hệ thống văn kiện, chương trình, kịch bản sớm hoàn thiện, không để thiếu sót; thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động chào mừng, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, công tác này phải có sức lan toả sâu rộng trong quần chúng lao động; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn biển công trình, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; công tác hậu cần, có sự phân công rõ ràng, cụ thể, chuẩn bị đầy đủ về kinh phí; thực hiện đúng quy trình về nhân sự, xin ý kiến Đảng uỷ và  CĐDKVN phê duyệt; sau đại hội, tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt của các công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, Đ/c Nghiêm Thuỳ Lan cũng chỉ rõ, hơn lúc nào hết, trong  thời điểm khủng hoảng truyền thông, CĐ PTSC cần nâng cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, vận động CBCNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh: CĐ PTSC cần phải tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017 của CĐ PTSC và CĐ ngành, đó là: Động viên, khích lệ CBCNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức thành công Đại hội VII CĐ PTSC; tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi, lần thứ VII, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ V năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất; tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về công tác Phụ nữ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tham gia Hội nghị Tập huấn Chương trình hợp tác với Công đoàn Công nghiệp thế giới về đào tạo cán bộ Nữ công; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đ/c Nghiêm Thuỳ Lan mong muốn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cùng toàn thể người lao động của PTSC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017.

Thay mặt BCH, Đ/c Nguyễn Trần Toàn, Chủ tịch CĐ PTSC tiếp thu và cam kết thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Đ/c Nghiêm Thùy Lan, chủ tịch CĐ DKVN. CĐ PTSC sẽ thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, tập trung vào nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành Dầu khí, tăng cường tinh thần đoàn kết, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của đơn vị, góp phần vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Một số hình ảnh của Hội nghị BCH CĐ PTSC lần thứ 21

Trao hỗ trợ cho người lao động Công đoàn Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Toàn cảnh Hội nghị

Lê Tiến Sơn – Công đoàn Dầu khí

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu: Động lực phát triển từ các dự án mới Công đoàn PVFCCo phát động chạy bộ gây quỹ “Ngàn tấm bánh, Vạn nghĩa tình” Công ty Quản lý Dự án Khí: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 Công ty Dịch vụ Khí: Đảm bảo các công trình khí vận hành an toàn, ổn định Thư chúc mừng Nhân dịp đạt được kết quả xuất sắc tại “Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ VI, năm 2019”