Cán bộ biệt phái của Tập đoàn tại NSRP tặng quà Tết cho NLĐ PVTEX

Năm 2016 do sự suy giảm mạnh của giá dầu thô đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, dẫn đến đời sống, việc làm, thu nhập của CBCNVC-LĐ ở một số đơn vị bị ảnh hưởng, đặc biệt là Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)

Xem tiếp...

1 2 3 68