Ấm áp “Xuân nghĩa tình Phú Mỹ”

Ngày 7/2, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã thực hiện chương trình “Xuân nghĩa tình Phú Mỹ” .   Đây năm thứ 4 liên tiếp PVFCCo thực hiện chương trình này, tuy nhiên đặc biệt hơn các lần trước, lần này có sự tham gia phối hợp của Công đoàn Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM. Chương trình đã diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà, tỉnh Bình Dương và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có […]

Xem tiếp...

1 2 3 83