Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành

295/CĐDK-CSPL

Triển khai thỏa thuận hợp tác với Nguyễn Kim Group05/06/2017

321/TLĐ

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hiệp hội du lịch Công đoàn05/06/2017

147/CĐDK-CSPL

Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đối tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên05/06/2017

166/TLĐ

Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đối tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

06/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

07/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

04/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

03/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên hiệp HTX thương mại TP Hồ Chí Minh về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

02/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

08/SY-TLĐ

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa du lịch Công đoàn Việt Nam về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Việt Nam05/06/2017

Tìm kiếm văn bản (theo tên, số ký hiệu):