Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành

4513/LĐTBXH-TCCB

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV28/10/2017

110/2017/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội07/10/2017

559/CĐDK-CSPL

Đẩy mạnh triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”05/10/2017

580/KH-CĐDK

Kế hoạch tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế công đoàn”05/10/2017

97/2017/TT-BTC

Hướng dẫn trích lập, quản lý tiền lương, thưởng với Trưởng ban kiểm soát (KS), KS viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/201630/09/2017

4184/BHXH-CSXH

Chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN25/09/2017

4055/BHXH-CNTT

Thanh toán hồ sơ KCB đối với trường hợp thẻ BHYT hết hạn sau thời điểm tra cứu22/09/2017

91/2017/NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng22/09/2017

6033/LT-DKVN-CĐDK

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW22/09/2017

05/2017/TT-BNV

Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức23/08/2017

Tìm kiếm văn bản (theo tên, số ký hiệu):