Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành

126/2017/NĐ-CP

Về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần29/12/2017

125/NQ-CP

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam29/12/2017

141/2017/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động29/12/2017

144/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý29/12/2017

115/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.29/12/2017

5427/TB-LĐTBXH

Thông báo về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội29/12/2017

7266/LT-DKVN-CĐDK

Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 201820/11/2017

1791/TLĐ

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và Công ty Cổ phần FPT13/11/2017

08/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng30/10/2017

4513/LĐTBXH-TCCB

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV28/10/2017

Tìm kiếm văn bản (theo tên, số ký hiệu):