Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành

453/CĐDK-CSPL

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường ” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/201710/08/2017

457/BC-CĐDK

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động trong hệ thống Công đoàn09/08/2017

4963/KH-DKVN-CĐDK

Đề cương ôn tập Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ VII năm 201708/08/2017

4963/KH-DKVN-CĐDK

Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần thứ VII năm 201708/08/2017

11/2017/QH14

Luật Trợ giúp pháp lý31/07/2017

58/2017/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn31/07/2017

429/BC-CĐDK

Báo cáo đánh giá chất lượng và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện TƯLĐTT31/07/2017

00

Định hướng nội dung tham luận tại Đại hội VI (nhiệm kỳ 2018-2023)31/07/2017

432/KH-CĐDK

Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam31/07/2017

431/CĐDK-ToC

Lịch tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam31/07/2017

Tìm kiếm văn bản (theo tên, số ký hiệu):