Hệ thống văn bản

Số/Ký hiệuTên văn bảnNgày ban hành

560/LĐTBXH-BHXH

Xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH03/04/2018

161/QĐ-LĐTBXH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội03/04/2018

24/2018/NĐ-CP

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.03/04/2018

161/2017/NĐ-CP

Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội03/03/2018

26/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc02/03/2018

56/2017/TT-BYT

Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế02/03/2018

47/BC-CĐDK

Báo cáo kết quả hoạt động TVPL và tranh chấp lao động, đình công năm 201723/01/2018

57/CĐDK-CSPL

Hướng dẫn tuyên dương các cá nhân, tập thể theo chuyên đề hoạt động CĐ DKVN nhiệm kỳ23/01/2018

48/Ctr-CĐDK

Chương trình công tác Chính sách Pháp luật năm 201823/01/2018

67/TLĐ

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và VNPOST19/01/2018
1 2 3 24

Tìm kiếm văn bản (theo tên, số ký hiệu):