CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018

TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ CHỦ TỊCH 1 CTM– TĐoàn DKVN (PETROVIETNAM) Tầng 7– Petrovietnam 18 Láng Hạ, Ba Đình-HN  (sonbq@pvn.vn) Bùi Quốc Sơn 0913556644 2 CÔNG ĐOÀN Công ty Cổ phần PVI Tòa nhà PVI 168 Trần Thái Tông Cầu Giấy – Hà Nội (dungpk@pvi.com.vn) Phạm Khắc Dũng 0904.999.698 3 CĐ Viện Dầu khí VN (VPI) Tầng 14, Viện DK Số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội (anvn@vpi.com.vn) Nguyễn Văn An 0973637333 4 TCT Dung dịch Khoanvà HPDK – CTCP  (DMC) Tầng 6, Viện DK  167 Trung Kính, Yên Hoà, CầuGiấy, Hà Nội. (trankien@pvdmc.com.vn) Trần Kiên […]

Xem tiếp...

DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018

    TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI CQ, MÁY LẺ DI ĐỘNG ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG E-MAIL 1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725890 8106 0913014441 04.35541581 04.38543312 lannt@pvn.vn 2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725822 8102 0903299883 021.13845678 khanm@pvn.vn 3 Lương Thị Hồng Nhung Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Nữ công 8130 0983889176 04.22178816 nhunglth@pvn.vn 4 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên Chính Ban Tuyên giáo Nữ công 8120 0915442999 04.36419299 dieplq@pvn.vn 5 Tô Phú Phong Chuyên viên […]

Xem tiếp...

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 1 Lương Thị Thúy Hòa Ủy viên UBKT, Phó phòng Kế toán, Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2 Vũ Thị Hoan Ủy viên UBKT, Phó trưởng phòng Thanh tra xét khiếu tố, Ban Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Lê Thị Minh Huệ Ủy viên UBKT, Trưởng phòng Thi công và Dự toán, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 4 Vũ Thanh Hường Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Ủy viên BTV, Ủy viên UBKT Công đoàn Dầu khí Việt […]

Xem tiếp...

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Thanh Hường Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam Bùi Quốc Sơn Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch […]

Xem tiếp...

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN 2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam 5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam 6 Bùi Quốc Sơn Phó […]

Xem tiếp...

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN 2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam 5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam 6 Bùi Quốc Sơn Phó […]

Xem tiếp...

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch CĐDK, Chủ nhiệm UBKT 2 Vũ Thanh Hường Phó Chủ nhiệm UBKT 3 Trịnh Tuấn Anh Phó Chủ nhiệm UBKT (Phó Ban Đào tạo PVN) 4 Trần Xuân Quang Ủy viên (Chủ nhiệm UBKT CĐ PVC) 5 Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên (Phó ban TC PVPower) 6 Đỗ Văn Thanh Ủy viên (Kế toán nhà máy Đạm Phú Mỹ)  

Xem tiếp...

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT ĐƠN VỊ ĐTCQ E-MAIL ĐỊA CHỈ CHỦ TỊCH 1 Công ty mẹ – Tập đoàn (PETROVIETNAM) 3.8252526 sonbq@pvn.vn Tầng 7, Số 18, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Bùi Quốc Sơn 0913556644 2 Tổng công ty Thăm Dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 3.7726001 cunv@pvep.com.vn Tầng 27, Toà nhà Charmvit Số 117, Trần Duy Hưng, HN. Nguyễn Văn Cư 0915086517 3 Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam  (PVPower) 2.2210288 nguyenduyhinh@pv-power.vn Tầng 8, Toà nhà Viện DK, Số 173 Trung Kính, CG – HN. Nguyễn Duy Hinh 0936622077 4 TCT Dung dịch Khoan và HPDK – CTCP […]

Xem tiếp...