BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN 2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam 5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam 6 Bùi Quốc Sơn Phó […]

Xem tiếp...

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Nghiêm Thùy Lan Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Ủy viên BTV Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí VN 2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam 3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 4 Nguyễn Văn Tiến Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Dầu khí Việt Nam 5 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam 6 Bùi Quốc Sơn Phó […]

Xem tiếp...

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA V

STT Họ Tên Chức vụ/Đơn vị công tác   1 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch CĐDK, Chủ nhiệm UBKT 2 Vũ Thanh Hường Phó Chủ nhiệm UBKT 3 Trịnh Tuấn Anh Phó Chủ nhiệm UBKT (Phó Ban Đào tạo PVN) 4 Trần Xuân Quang Ủy viên (Chủ nhiệm UBKT CĐ PVC) 5 Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên (Phó ban TC PVPower) 6 Đỗ Văn Thanh Ủy viên (Kế toán nhà máy Đạm Phú Mỹ)  

Xem tiếp...

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

TT ĐƠN VỊ ĐTCQ E-MAIL ĐỊA CHỈ CHỦ TỊCH 1 Công ty mẹ – Tập đoàn (PETROVIETNAM) 3.8252526 sonbq@pvn.vn Tầng 7, Số 18, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Bùi Quốc Sơn 0913556644 2 Tổng công ty Thăm Dò Khai thác Dầu khí (PVEP) 3.7726001 cunv@pvep.com.vn Tầng 27, Toà nhà Charmvit Số 117, Trần Duy Hưng, HN. Nguyễn Văn Cư 0915086517 3 Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam  (PVPower) 2.2210288 nguyenduyhinh@pv-power.vn Tầng 8, Toà nhà Viện DK, Số 173 Trung Kính, CG – HN. Nguyễn Duy Hinh 0936622077 4 TCT Dung dịch Khoan và HPDK – CTCP […]

Xem tiếp...

CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN

  STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Nghiêm Thùy Lan Chủ tịch 2 Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực 3 Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch   VĂN PHÒNG STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng 2 Lê Tiến Sơn Phó chánh văn phòng 3 Tô Phú Phong Phó chánh văn phòng 4 Vũ Thị Nga Chuyên viên   5 Trương Thị Hà Cán sự 6 Phạm Đức Thúy Nhân viên   BAN TỔ CHỨC STT Họ và tên Chức vụ             Liên hệ 1 Hà […]

Xem tiếp...