Dấu ấn một nhiệm kỳ thách thức

Trong tháng 5-2018, Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo Năng lượng Mới có cuộc trao đổi với đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN về những hoạt động trong nhiệm kỳ V và những định hướng trong giai đoạn mới của CĐ DKVN.

PV: Thưa đồng chí, CĐ DKVN nhiệm kỳ V đã để lại những dấu ấn quan trọng gì trong công tác công đoàn?

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan: Nhiệm kỳ 2013-2018 của CĐ DKVN cũng là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải trải qua những khó khăn lớn nhất trong hơn 40 năm phát triển của ngành Dầu khí, đó là sự suy thoái kinh tế toàn cầu, sự bất ổn chính trị tại Biển Đông, cuộc khủng hoảng sụt giảm giá dầu, sự biến động về nhân sự chủ chốt, sự khủng hoảng truyền thông đã tác động tiêu cực nhiều mặt đến hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt là tâm lý, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ) Dầu khí. Đây cũng là giai đoạn đẩy mạnh công tác tái cấu trúc Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo chỉ đạo của Chính phủ; sự vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với ngành Dầu khí chưa được tháo gỡ… cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, phúc lợi, đời sống và tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, NLĐ.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan

Trong bối cảnh khó khăn đó, dưới sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của lãnh đạo Tập đoàn, sự đồng hành, sáng tạo và trách nhiệm cao của CĐ DKVN đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội lực, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn của cán bộ công đoàn và tập thể NLĐ Dầu khí. CĐ DKVN đã cùng với các tổ chức chính trị giữ gìn ổn định chính trị tư tưởng, động viên công đoàn viên và NLĐ hăng hái tham gia lao động sản xuất, trong đó CĐ DKVN thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLĐ Dầu khí và của Tập đoàn.

Cùng với đó, CĐ DKVN đã có nhiều hoạt động hết sức sáng tạo và có hiệu quả theo các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các chương trình hành động riêng của CĐ DKVN, điển hình là tổ chức Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là trong tháng cao điểm – Tháng 5. CĐ DKVN chỉ đạo các công đoàn trực thuộc sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động lồng ghép, hướng về NLĐ thông qua việc tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật; tổ chức tuyên dương khen thưởng “Người lao động Dầu khí tiêu biểu”; phối hợp với Tập đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN” và Tháng Hành động về ATVSLĐ-PCCN…

Đồng thời, CĐ DKVN làm rất tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; tạo được không khí đoàn kết trong mỗi đơn vị thông qua các phong trào thi đua, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, các chương trình giúp đỡ NLĐ như Quỹ Tương trợ Dầu khí, Quỹ Vì phụ nữ, Mái ấm Công đoàn hay Tết sum vầy.

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại tiếp tục được nâng cao và mở rộng nhằm nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ tịch CĐ DKVN tặng quà người lao động trên giàn CPP tết 2018

PV: Xin đồng chí cho biết một số định hướng mới của CĐ DKVN trong nhiệm kỳ 2018-2023?

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan: 2018-2023 là giai đoạn chuyển mình rất lớn của Tập đoàn, đó là phải tái cơ cấu Tập đoàn, đồng thời phải chuẩn bị hành trang hội nhập quốc tế theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CĐ DKVN đặt mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023 là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, NLĐ”.

CĐ DKVN sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm xây dựng khối đoàn kết vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong của đội ngũ đoàn viên và NLĐ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI. Đồng thời, CĐ DKVN đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Và để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, CĐ DKVN sẽ tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ đoàn viên, NLĐ. CĐ DKVN sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tích cực chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập, môi trường và điều kiện làm việc của đoàn viên, NLĐ Dầu khí.

PV: Để Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VI thành công toàn diện, đồng chí có đôi lời nhắn nhủ với cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ Dầu khí?

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan: Phát huy truyền thống tốt đẹp của những người đi tìm lửa đã được tôi luyện qua bao gian khó, tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ NLĐ Dầu khí hãy giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tin tưởng sâu sắc vào tổ chức công đoàn các cấp đang nỗ lực hết mình vì đoàn viên, NLĐ, vì sự phát triển của doanh nghiệp. Các đồng chí hãy đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, hăng say lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua cùng nhau phấn đấu xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững, giữ vững vị trí, vai trò là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước!

Chúng ta hãy siết chặt tay nhau vượt qua thách thức với phương châm: Đoàn kết – Đổi mới – Bản lĩnh – Hành động!

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

CĐ DKVN đặt mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023 là: “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.”

Diệu Thuần

Những tin khác cùng chuyên mục:

Công đoàn Dầu khí Việt Nam chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Chủ tịch CĐ DKVN làm việc và thăm các đơn vị ở LB Nga Liên hoan quốc tế Ngọn đuốc Sochi 2019 Công đoàn Dầu khí Việt Nam gặp mặt cán bộ công đoàn khu vực phía Bắc Công đoàn dầu khí Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với LĐLĐ Hải Phòng