DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

———————————————–

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN, Chủ nhiệm UBKT
2 Lương Thị Thúy Hòa Phó phòng Kế toán Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn DKVN, Ủy viên
3 Vũ Thị Hoan Phó trưởng phòng Thanh tra Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn DKVN, Ủy viên
4 Lê Thị Minh Huệ Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và Sửa chữa công trình khai thác Dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP), Ủy viên
5 Vũ Thanh Hường Ủy viên BTV CĐ DKVN, Ủy viên UBKT
6 Vũ Thị Nga Chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật-Kiểm tra CĐ DKVN, Ủy viên
7 Đỗ Văn Thanh Phó phòng Kế toán Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Ủy viên
8 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật-Kiểm tra, CĐ DKVN, Ủy viên

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC BAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM