DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Lương Thị Thúy Hòa Ủy viên UBKT, Phó phòng Kế toán, Ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Vũ Thị Hoan Ủy viên UBKT, Phó trưởng phòng Thanh tra xét khiếu tố, Ban Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Lê Thị Minh Huệ Ủy viên UBKT, Trưởng phòng Thi công và Dự toán, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
4 Vũ Thanh Hường Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Ủy viên BTV, Ủy viên UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam
5 Vũ Thị Nga Ủy viên UBKT, Chuyên viên Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam
6 Đỗ Văn Thanh Ủy viên UBKT, Phó phòng Kế toán, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng Công ty phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần
7 Nguyễn Văn Sỹ Ủy viên UBKT, Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V