Danh sách giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu hoạt động công đoàn” lần I năm 2017 phần online ngày thứ mười (28/4)

Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động Công Đoàn lần I – 2017” Phần thi Chính sách Pháp luật” gửi các Công đoàn kết quả Cuộc thi ngày Thứ 10.

Tổng số: 3,191 người tham dự . Và có 2,602 người trả lời đúng cả 5 câu.

Danh sách thống kê cụ thể dưới đây:

TT ĐƠN VỊ SỐ
ĐVCĐ
TỔNG SỐ NGƯỜI THAM GIA TỔNG SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 5 CÂU
1 VPI 564 267 207
2 PVGas 3,822 1137 992
3 Pvcombank 3,949 546 423
4 PVEP 2,596 141 123
5 PTSC 8,968 325 235
6 PVTrans 1,723 69 51
7 VSP 7,864 220 191
8 PVU 88 111 94
9 PVCFC 1,044 65 61
10 PVN 1,436 62 47
11 PVFCCO 1,993 22 12
12 PV Oil 6,074 38 14
13 PV Power 2,317 15 10
14 LSP 16 0 0
15 PVE 708 1 1
16 PVTEX      1,000 0 0
17 PVDRILLINH 2,649 2 2
18 DMC 708 4 2
19 PAP 73 0 0
20 BSR 2,114           55 53
21 DQS      2,040 16 15
22 EIC 507 0 0
23 NSRP 51 0 0
24 PETROSETCO 2,578 1 0
25 PVI Holdings 2,380 94 69
26 PVC 5,650 0 0
27 PVMTC 368 0 0
TỔNG SỐ 63,354 3,191 2,602

Danh sách tham gia trả lời đúng 5 câu theo đơn vị: tại đây

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

Tìm hiểu hoạt động Công đoàn 2017: Khép lại phần thi thứ hai Khởi động phần 2 cuộc thi online “Tìm hiểu hoạt động công đoàn” năm 2017 CĐ DKVN trao thưởng cuộc thi online “Tìm hiểu hoạt động Công đoàn” năm 2017 Tìm hiểu hoạt động Công đoàn 2017: Khép lại phần thi đầu tiên đầy cảm xúc Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động công đoàn” lần I năm 2017 phần online ngày thứ mười (28/4)