DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch
3 Hà Văn Tâng Trưởng Ban Tổ chức
4 Phùng Thị Phương Phó Trưởng Ban Tổ chức
5 Vũ Thị Hải Nhi Phó Trưởng Ban Tổ chức
6 Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban Tài chính
7 Nguyễn Ngọc Anh PhóTrưởng Ban Tài chính
8 Lê Thị Hải Yến Chuyên viên Ban Tài chính
9 Đỗ Thái Hà Trưởng Ban Chính sách-PL
10 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban CS-PL
11 Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên Ban CS-PL
12 Nguyễn Văn Tá Chuyên viên chínhBan CS-PL
13 Trần Ngôn Tú Chuyên viên Ban CS-PL
14 Lưu Quỳnh Điệp Phó Trưởng Ban Tuyên giáo NC
15 Lương Thị Hồng Nhung Phó Trưởng Ban Tuyên giáo NC
16 Vũ Thanh Hường Phó Chủ nhiệm UBKT
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng
18 Lê Tiến Sơn Phó Chánh Văn phòng
19 Tô Phú Phong Phó Chánh Văn phòng
20 Vũ Thị Nga Chuyên viên Văn phòng
21 Trương Thị Hà Chuyên viên Văn phòng
22 Phạm Đức Thuý Nhân viên Văn phòng

 

 

 

 

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V