DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM NĂM 2018

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI CQ, MÁY LẺ DI ĐỘNG ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG E-MAIL
1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725890

8106

0913014441 04.35541581

04.38543312

lannt@pvn.vn
2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725822

8102

0903299883 021.13845678 khanm@pvn.vn
3 Lương Thị Hồng Nhung Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Nữ công 8130 0983889176 04.22178816 nhunglth@pvn.vn
4 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên Chính Ban Tuyên giáo Nữ công 8120 0915442999 04.36419299 dieplq@pvn.vn
5 Tô Phú Phong Chuyên viên Ban Tuyên giáo Nữ công 8133 0915092998 04.62691007 phongtp@pvn.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Tổ chức Văn phòng 8136 0945553333 huyenntt01@pvn.vn
7 Phùng Thị Phương Phó Trưởng Ban Tổ chức Văn phòng 8137 0983760720 04.22129936 phuongpt@pvn.vn
8 Lê Tiến Sơn Phó Trưởng Ban Tổ chức Văn phòng 04.37725895  5813 0915575196

0983530992

04.62696578 sơnlt01@pvn.vn
9 Hà Văn Tâng Chuyên viên cao cấp Ban Tổ chức Văn phòng 04.37725894  8131 0903256262 0435563117 tanghv@pvn.vn
10 Trần Minh Trang Chuyên viên Ban Tổ chức Văn phòng trangtn@pvn.vn
11 Trương Thị Hà Chuyên viên Ban Tổ chức Văn phòng 8143 0912265865 hatt01@pvn.vn
12 Phạm Đức Thúy Nhân viên Văn phòng 0965636668 thuypd@pvn.vn
13 HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI CQ, MÁY LẺ DI ĐỘNG ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG E-MAIL
  Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính 04.37725892  8151 0903292628 04.38551050 tuanva@pvn.vn
14 Nguyễn Ngọc Anh Phó Trưởng Ban Tài chính 8146 0903258096 04.35522364 anhnn@pvn.vn
15 Lê Thị Hải Yến Chuyên viên Ban Tài chính 8144 0934600468 04.35577520 yenlth@pvn.vn
16 Vũ Thị Toàn Chuyên viên Ban Tài chính toanvt@pvn.vn
17 Đỗ Thái Hà Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Chính sách Pháp luật – Kiểm tra 8132 0912154692 04.62872761 hadt01@pvn.vn
18 Vũ Thanh Hường Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN 8157 0912348225 0438575003 huongvt@pvn.vn
19 Nguyễn Văn Sỹ Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật – Kiểm tra 8147 0913016639 04.35682803 synv@pvn.vn
20 Vũ Thị Hải Nhi Chuyên viên chính Ban Chính sách Pháp luật – Kiểm tra 8142 0903254888 04.38237403 nhivth@pvn.vn
21 Nguyễn Văn Tá Chuyên viên chính Ban Tổ chức Văn phòng 8155 0988 832226 tanv@pvn.vn
22 Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật – Kiểm tra 8138 0912621288 0437734132 caynt@pvn.vn
23 Vũ Thị Nga UV UBKT CĐ DKVN, chuyên viên Ban Cchinsh sách pháp luật –Kiểm tra 0983706666 0438572946 ngavt01@pvn.vn
24 Chu Thành Ngọc Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn DKVN ngocct@pvn.vn

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NĂM 2018 DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V