Tiến tới Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI: Để thực sự dân chủ, đổi mới, hiệu quả và thiết thực

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI CĐ DKVN, đại hội công đoàn các cấp đã đáp ứng đúng phương châm mà Tổng Liên đoàn Lao động đã đề ra: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Xem tiếp...

1 2 3 5