Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức thành công

Ngày 16/6, Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và là Đại hội điểm của Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Xem tiếp...