Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hướng về cơ sở vì sự ổn định việc làm và lợi ích người lao động

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tổ chức Công đoàn cũng không ngừng được phát triển, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) tại các cấp đơn vị trong Tập đoàn.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực

Hoạt động công đoàn trong một tập đoàn kinh tế lớn, có tính đặc thù cao, tốc độ phát triển nhanh, có số lượng NLĐ đông đảo hoạt động phân tán ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, có môi trường làm việc khắc nghiệt nhiều áp lực, đòi hỏi các cấp công đoàn trong Tập đoàn cần có sự nỗ lực rất lớn và luôn phải đổi mới, nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động.

Với phương châm hướng về cơ sở, công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã tham gia tích cực với chuyên môn để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) luôn có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn chủ động tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện, nâng cao các cơ chế chính sách phúc lợi lao động phù hợp, tất cả vì đời sống việc làm của NLĐ Dầu khí, không ngừng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và cùng phát triển lợi ích của NLĐ và của doanh nghiệp.

Đ/c Nguyễn Hùng Dũng – PTGĐ PVN phát biểu tại Hội nghị chuyên đề phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và có hiệu quả để mỗi NLĐ Dầu khí luôn phát huytối đa năng lực của mình, có tinh thần cao, động lực lớn, luôn nhiệt tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp cùng với Tập đoàn và các đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, duy trì sự phát triển ổn định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Năm 2017 và trong những năm tới, hoạt động Dầu khí sẽ tiếp tục có những thách thức và cơ hội phát triển mới, chính sách, pháp luật Nhà nước có nhiều thay đổi, từ đó sẽ có nhiều tác động ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Tập đoàn và đời sống, việc làm, tâm tư của người lao động. CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, mục tiêu chiến lược, định hướng phát triển của Tập đoàn, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tập đoàn và các đơnvị để xây dựng nội dung chương trình hoạt động sát với thực tiễn. Trong đó có một số nội dung trọng tâm sau:

Cùng các cấp công đoàn trong Tập đoàn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đội ngũ NLĐ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kịp thời động viên khích lệ, tuyên dương NLĐ.

CĐ DKVN cùng với các cấp công đoàn trong Tập đoàn tổ chức phát động thi đua, động viên đội ngũ đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại từng đơn vị, đồng thời tập trung và cụ thể hóa qua các phong trào thi đua. Đó là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thi đua “Về đích trước các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, các công trình/dự án trọng điểm”, phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động nhằm góp phần giữ vững sự ổn định phát triển của Tập đoàn và của từng đơn vị thành viên…

Đ/c Nguyễn Mạnh Kha – PCT CĐDKVN phát biểu tại Hội thảo Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước LĐTT

Từ các phong trào thi đua ấy đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của tập thể NLĐ ngành Dầu khí. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các công trình/dự án trọng điểm, kịp thời khen thưởng, tuyên dương nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc tại các đơn vị, công trình/dự án. Chủ động và tích cực tham gia xây dựng, giám sát thực hiện các cơ chế chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

CĐ DKVN và các cấp công đoàn trong Tập đoàn tiếp tục chủ động, thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, diễn biến tâm tư nguyện vọng của NLĐ, để kịp thời đóng góp ý kiến,tìm các giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD; tham gia tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ.

Trong đó tập trung đề xuất xây dựng hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương mới, quy chế tuyển dụng, đào tạo, chính sách nhân viên, nội quy lao động theo quy định; tham gia tích cực trong việc định biên lao động, duy trì ổn định việc làm, bố trí sắp xếp lao động và đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với NLĐ thuộc diện được hưởng các chế độ theo quy định; không ngừng tham gia ý kiến nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc của NLĐ, quan tâm đặc biệt đến NLĐ làm việc ở các dự án nước ngoài, trên các công trình biển, giàn khoan, tàu dịch vụ và các dự án trọng điểm; kịp thời đề xuất hỗ trợ, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động công đoàn tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, có ý kiến với những doanh nghiệp còn chậm trả lương, BHXH, BHYT, để cùng có những đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho NLĐ

Các cấp công đoàn tiếp tục chủ động và tích cực tham gia với chuyên môn cùng cấp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất tại nơi làm việc theo Nghị định 60/NĐ của Chính phủ đảm bảo thiết thực, bám sát nội dung quy định của Nhà nước và pháp luật; tiếp tục hoàn thiện nội dung quy chế tổ chức đối thoại, quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ làm cơ sở để công đoàn tham gia thực hiện có hiệu quả công tác này, đồng thời định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện.

Tiếp tục phối hợp rà soát đề nghị bổ sung các chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại, chế độ phụ cấp…, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mái ấm Công đoàn Dầu khí Việt Nam”, “Nghĩa tình Dầu khí”, “Mái ấm tình thương” nhằm quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Công đoàn cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tích cực tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, và tư vấn pháp luật cho NLĐ.

Đ/c Trần Thanh Hải – PCT TLĐLĐVN trao cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Cơ sở Công đoàn cần chú trọng công tác hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo kỹ năng nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp, trong đó hoàn thiện hệ thống thư viện TƯLĐTT, tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiện quả.

Tiếp nhận thông tin, tư vấn pháp luật cho NLĐ bằng nhiều hình thức; xây dựng đổi mới phát triển hoạt động tư vấn pháp luật ở từng cấp và tại công đoàn cơ sở; kịp thời cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật mới ban hành, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho NLĐ; hướng dẫn các biện pháp hoạt động tư vấn pháp luật để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của NLĐ và người sử dụng lao động trong việc thực hiện pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho NLĐ trong quan hệ lao động và trong hoạt động công đoàn. Xây dựng các bộ câu hỏi, tình huống pháp luật định kỳ đăng tải trên Website và Tờ thông tin CĐ DKVN để NLĐ được cập nhật thường xuyên, tìm hiểu về pháp luật lao động và công đoàn; xây dựng các tình huống pháp luật trong hoạt động thực tiễn trong quan hệ lao động.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật CĐ DKVN, Tổ tư vấn pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật tại các cấp công đoàn trong Tập đoàn. Thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể của ;xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo kế hoạch số 71/KH-TLĐ ngày 16/12/2014 của Tổng LĐLĐ VN, xử lý và giải quyết kịp thời các kiến nghị của NLĐ. Công tác bảo hộ lao động luôn cần được các cấp công đoàn trong toàn ngành coi trọng thực hiện.

Đ/c Nghiêm Thuỳ Lan – Chủ tịch CĐ DKVN trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong PTTĐ Công trình “Thiết kế, chế tạo các tủ điện MCC, EMCC” và công trình “Thiết kế, chế tạo Skid hóa phẩm” cho giàn Thỏ Trắng 03

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động, NLĐ và công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động và nội dung tuyên truyền về công tác ATVSLĐ; Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị; đề xuất các kiến nghị, biện pháp ATVSLĐ, PCCN, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện các chính sách về ATVSLĐ để nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ lao động.

Theo dõi thường xuyên và báo cáo kịp thời về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, đặc biệt tại các công trình/dự án trọng điểm; Phối hợp tổ chức và quản lý có hiệu quả hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN; Hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động với các hoạt động thiết thực theo chuyên đề của năm. Tiếp tục đề xuất hoàn thiện và thực hiện chính sách BHLĐ tại các đơn vị, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Nguyễn Mạnh Kha (Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

“Chúng ta đi từ không đến có, từ học việc thành chuyên gia” Dấu ấn một nhiệm kỳ thách thức 10 dấu ấn nổi bật của CĐ DKVN khóa V Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Một nhiệm kỳ thành công về đối ngoại Tâm sự của những người “truyền lửa”