Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Địa chỉ tin cậy của người lao động

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI diễn ra giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tiễn trong nhiệm kỳ tới.

Hiệu quả trên mọi mặt hoạt động

Giai đoạn 2013-2018 là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải trải qua những khó khăn lớn nhất trong hơn 40 năm xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí. Đó là sự suy thoái kinh tế toàn cầu, sự bất ổn chính trị tại biển Đông; cuộc khủng hoảng sụt giảm giá dầu kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; sự biến động về nhân sự chủ chốt; sự khủng hoảng truyền thông đã tác động tiêu cực nhiều mặt đến hoạt động của PVN. Đây cũng là giai đoạn đẩy mạnh công tác tái cấu trúc Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo chỉ đạo của Chính phủ; sự vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với ngành Dầu khí chưa được tháo gỡ… đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, phúc lợi, đời sống và tư tưởng, tậm trạng của đội ngũ CBCNLĐ. Được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và các Bộ, Ngành thông qua những giải pháp đúng đắn của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, gần 6 vạn đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, là công cụ điều tiết vĩ mô, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

Trên mặt trận tư tưởng, với sự đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành Dầu khí, CĐDKVN cùng các cấp công đoàn trực thuộc đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của Ngành, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kịp thời đến đội ngũ đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh theo Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với mục tiêu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ V, CĐDKVN đã đưa phong trào thi đua yêu nước thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hoạt động toàn khoá của BCH với mục tiêu là đẩy mạnh phong trào thi đua một cách có hiệu quả các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Đội ngũ đoàn viên và NLĐ đã ra sức thi đua ở mọi nơi, ở từng người, lấy công việc hàng ngày làm nội dung thi đua. Đặc biệt, CĐDKVN đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các công trình/dự án trọng điểm của Nhà nước và của Ngành góp phần hoàn thành trước tiến độ các hạng mục, công trình, đem lại lợi ích và tiết kiệm cho Tập đoàn hàng ngàn tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua toàn Ngành đã có 2.205 lượt đăng ký đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 1.764 sáng kiến được công nhận cấp đơn vị, 61 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, số tiền làm lợi hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, có 178 cá nhân được tặng Bằng khen LĐST của Tổng Liên đoàn; CĐDKVN khen thưởng cho 68 tác giả, đồng tác giả được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn và 9 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận LĐST cấp CĐDKVN. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017 đã tôn vinh 02 giải thưởng Hồ Chí Minh và 01 giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, trao thưởng về KHCN Dầu khí cho 12 cụm công trình/công trình, khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn cho 7 tập thể và 14 cá nhân, khen thưởng cấp Tập đoàn và CĐDKVN cho 6 tập thể và 97 cá nhân. Kết quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong những năm qua của các tập thể, cá nhân là niềm tự hào lớn của đơn vị, của Tập đoàn, đồng thời khẳng định trí tuệ, giá trị Văn hóa Dầu khí.

Với vai trò là người đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn đã tích cực tham gia quản lý, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến NLĐ. Bên cạnh đó, CĐDKVN còn ra nghị quyết tăng cường các hoạt động hướng tới đoàn viên, NLĐ làm việc trong nước và các dự án ngoài nước. Chính sách nhà ở tại một số dự án, công trình, nhà máy, khu vực tập trung đông cán bộ, CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm, đảm bảo đời sống, điều kiện sinh hoạt của đoàn viên và NLĐ.

Là một ngành kinh tế – kỹ thuật đặc thù, luôn phải đối mặt với nhiểu rủi ro, nguy cơ cháy nổ, tai nạn lao động, CĐDKVN đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, chỉ đạo công đoàn các cấp tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động ở các đơn vị, thành lập và kiện toàn lại Hội đồng bảo hộ lao động, tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phát hành các tranh, tờ rơi về nội dung tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động đến các công đoàn trực thuộc. Qua các đợt kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã trang bị đầy đủ thiết bị, bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc.

Cùng với sự phát triển của ngành Dầu khí, hệ thống tổ chức CĐDKVN trong nhiệm kỳ qua cũng liên tục được phát triển và đổi mới, phù hợp với đặc điểm điều kiện, tình hình hoạt động của một đơn vị kinh tế mạnh, đồng thời đảm bảo điều kiện để các cấp công đoàn trong Ngành hoạt động có hiệu quả. Thực hiện chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao cho CĐDKVN phát triển mới 5.000 đoàn viên giai đoạn 2013-2018, CĐDKVN đã giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên phù hợp với đăng ký và tình hình thực tế tại các công đoàn trực thuộc. Tính từ năm 2013 đến hết năm 2017, toàn Tập đoàn đã có 18 CĐCS mới được thành lập. Các cấp công đoàn đã phát triển thêm 13.235 viên mới, đạt 264,7% chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn giao. Công tác nữ công luôn được quan tâm, việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong ngành được đảm bảo và tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo ngày càng cao.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cùng với truyền thống nghĩa tình của NLĐ Dầu khí, trong những năm qua, các cấp công đoàn cùng đội ngũ đoàn viên, NLĐ trong ngành đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội và công tác từ thiện một cách thiết thực và có hiệu quả, đóng góp lớn cho công tác xóa đói giảm nghèo, thiên tai bão lụt và xây dựng nhiều công trình nhà đại đoàn kết, trường học, bệnh viên, công trình biển đảo, các công trình đền ơn đáp nghĩa, công trình giáo dục truyền thống lịch sử… Chính những việc làm có ý nghĩa đó đã tiếp tục tô đậm truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của NLĐ Dầu khí nói riêng.

Chỉ ra hạn chế để tiếp tục phát triển

Tuy đạt được nhiều thành tựu trên nhiều mặt, song trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn vẫn tồn tại một số hạn chế, tồn tại. Đó là, năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn một số đơn vị còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; vai trò tham gia của công đoàn cấp cơ sở một số đơn vị chưa rõ nét, chưa hiệu quả;  cán bộ công đoàn còn kiêm nhiệm; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ đôi khi chưa kịp thời;…

Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, yếu kém, đồng thời dựa trên quan điểm, mục tiêu phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, Kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016-2020, CĐDKVN xác định mục tiêu mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: “Đoàn kết, năng động, đổi mới, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”. Đồng thời, CĐDKVN cũng đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu giai đoạn 2018 – 2023. Cụ thể: Phát triển mới 3.000 đoàn viên; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 90% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bình quân hằng năm, có ít nhất 90% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Cán bộ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đạt 20 – 25% trở lên. 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% cán bộ nữ công các cấp trong Ngành, 80% nữ CNLĐ được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới. Hằng năm, bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Triển khai đầu tư, tham gia đầu tư xây dựng 01 khu thiết chế hoặc công trình phúc lợi trong hệ thống 11CĐDKVN. 100% công đoàn cấp trên cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thu đoàn phí mức1% lương thực lĩnh chiếm 15% tổng số thu đoàn phí hàng năm. Văn phòng Tư vấn pháp luật của CĐDKVN có ít nhất 01 cán bộ được đào tạo trình độ luật sư và 50% các công đoàn trực thuộc có 01 cán bộ tư vấn pháp luật được đào tạo trình độ cử nhân luật.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐDKVN cùng với các cấp công đoàn trong toàn Ngành đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và của tổ chức Công đoàn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa, là địa chỉ tin cậy của NLĐ ngành Dầu khí./.

Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

Chủ tịch CĐ DKVN làm việc và thăm các đơn vị ở LB Nga Liên hoan quốc tế Ngọn đuốc Sochi 2019 Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên DMC Điểm mới về tiền lương trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao nhà “Mái ấm Công đoàn” tại tỉnh Cà Mau