CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN

 

STT

Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Nghiêm Thùy Lan Chủ tịch

2

Trần Ngọc Dũng Phó chủ tịch Thường trực

3

Nguyễn Mạnh Kha Phó chủ tịch

 

VĂN PHÒNG

STT

Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền Chánh Văn phòng

2

Lê Tiến Sơn Phó chánh văn phòng

3

Tô Phú Phong Phó chánh văn phòng

4

Vũ Thị Nga Chuyên viên  

5

Trương Thị Hà Cán sự

6

Phạm Đức Thúy Nhân viên

 

BAN TỔ CHỨC

STT Họ và tên Chức vụ

            Liên hệ

1

Hà Văn Tâng Trưởng ban

2

Phùng Thị Phương Phó ban

3

Vũ Thị Hải Nhi Phó ban

 

BAN TÀI CHÍNH

STT Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Vũ Anh Tuấn Trưởng ban

2

Nguyễn Ngọc Anh Phó ban

3

Lê Thị Hải Yến Chuyên viên

 

BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT

STT Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Đỗ Thái Hà Phó trưởng Ban Phụ trách

2

Đỗ Thị Nhung Phó ban

3

Nguyễn Văn Sỹ Phó ban

4

Nguyễn Thị Cậy Chuyên viên

5

Nguyễn Văn Tá Chuyên viên

 

BAN TUYÊN GIÁO – NỮ CÔNG

STT Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Nguyễn Văn Tiến Trưởng ban

2

Lưu Quỳnh Điệp Phó ban

3

Lương Thị Hồng Nhung Phó ban

4

Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên

 

UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

STT Họ và tên Chức vụ

Liên hệ

1

Vũ Thanh Hường Phó Chủ nhiệm UBKT

2

Trịnh Tuấn Anh Phó Chủ nhiệm UBKT

3

Trần Xuân Quang Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên

5

Đỗ Văn Thanh Ủy viên

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ V BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ KHÓA V ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA V CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM