Hướng dẫn kỹ năng tư vấn pháp luật dành cho cán bộ Công đoàn

MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC Với mỗi vụ việc, để đưa ra giải pháp nhanh chóng, chính xác cần xác định rõ ràng diễn biến, chứng cứ vụ việc; xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý đầy đủ và cuối cùng là lập luận chặt chẽ, sắc bén. Đây là chìa khóa mở ra hướng giải quyết khi xảy ra những sự cố, sự biến, tranh chấp trong lĩnh vực lao động và hạn chế thấp nhất rủi ro pháp lý. 1. Kỹ năng thụ lý hồ sơ và xác định các giải quyết phù hợp 1.1. Kỹ năng lắng […]

Xem tiếp...