GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 3/2020

Văn phòng Tư vấn pháp luật giải đáp các câu hỏi của công đoàn viên và người lao động. Câu 1. Bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là gì? Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 2Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 2/2020

Văn phòng Tư vấn pháp luật giải đáp các câu hỏi của công đoàn viên và người lao động.   Câu 1. Theo quy định của Nhà nước thì đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn? Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn được quy định như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 4 và Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn thì đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn và mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn được quy định […]

Xem tiếp...

1 2 3 20