10 kỹ năng mềm tạo đà thành công

Để tìm được một công việc ưng ý trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay không hề đơn giản. Ngoài trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, hầu hết các nhà tuyển dụng đều ưu tiên các ứng viên có nhiều “kỹ năng mềm”. Dưới đây là 10 kỹ năng mà bạn nên cải thiện nếu muốn được thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. 1- Kỹ năng đặt mục tiêu  Nếu không có mục tiêu nghĩa là bạn đang  trên con đường không có điểm dừng. Do vậy điều kiện đầu tiên để thành công là phải có […]

Xem tiếp...

Tại sao người sử dụng lao động lại quan tâm tới các kỹ năng này?

Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng “mềm”, bởi vì các nghiên cứu cho thấy chúng là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả bên cạnh những kỹ năng công việc truyền thống hay còn gọi là kỹ năng “cúng”. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những tiêu chuẩn để đánh giá con người như sự tận tâm, tính dễ chịu cũng là những nhân tố dự báo quan trọng đối với sự thành công trong nghề nghiệp giống như khả năng về nhận thức và kinh nghiệm làm việc. Đây là các […]

Xem tiếp...

Một số nét về GCCN Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI (phần 2)

Độ tuổi bình quân của công nhân nước ta nhìn chung trẻ, nhóm công nhân từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 36,4%; đặc biệt trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, công nhân dưới 25 tuổi chiếm 43,4%, từ 26- 35 tuổi chiếm 34,7%, từ 36- 45 tuổi chiếm 14%.  II. Chất lượng đội ngũ công nhân Việt Nam Độ tuổi bình quân của công nhân nước ta nhìn chung trẻ, nhóm công nhân từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 36,4%; đặc biệt trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, công nhân dưới 25 […]

Xem tiếp...

Một số nét về GCCN Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI (phần 1)

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2005, tổng số công nhân, lao động làm việc trực tiếp trong các doanh nghiệp và cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế ở nước ta là 11,30 triệu người, chiếm 13,5% dân số, 26,46% lao động xã hội. Trong đó 1,84 triệu công nhân làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, 2,95 triệu công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 1,21 triệu công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 5,29 triệu lao động làm việc trong các cơ sở […]

Xem tiếp...

Bài 4: Nội dung, phương pháp công tác của chủ tịch công đoàn cơ sở

I. Vị trí và nhiệm vụ của chủ tịch công đoàn cơ sở 1. Vị trí của Chủ tịch công đoàn cơ sở Là người đứng đầu Ban Chấp hành (BCH) công đoàn cơ sở (CĐCS); Là người thay mặt BCH CĐCS đại diện cho tập thể người lao động trong quá trình tham gia quản lý và bảo vệ, quyền, lợi ích của công nhân lao động. 2. Nhiệm vụ của Chủ tịch công đoàn cơ sở Cùng BCH vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của […]

Xem tiếp...

Bài 3: Quyền công đoàn theo quy định của pháp luật

I. Giới thiệu chung về quyền công đoàn Quyền Công đoàn được hiểu theo hai nghĩa: Quyền của người lao động và quyền của tổ chức Công đoàn Quyền của người lao động: là một trong những quyền cơ bản được pháp luật ghi nhận. Mọi công nhân, viên chức, lao động (gọi chung là người lao động), nếu có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn. Quyền công đoàn: là các quyền của tổ chức công đoàn, với tư cách là […]

Xem tiếp...

Bài 2: Nguyên tắc, phương pháp hoạt động Công đoàn

I. Nguyên tắc hoạt động công đoàn Nguyên tắc là những tập hợp quy định, quy tắc chỉ đạo hành động. Nguyên tắc hoạt động Công đoàn là những quy định cơ bản, ổn định; là chuẩn mực để hướng dẫn nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động, thực hiện chức năng của Công đoàn và được thiết lập ngay từ ngày đầu xuất hiện tổ chức. 1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Đảng CSVN là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị xã hội Việt Nam. Tất cả những thành viên trong hệ thống […]

Xem tiếp...

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam

Từ thế kỷ XV chủ nghĩa tư bản đã nảy sinh ngay trong lòng chế độ phong kiến các nước Tây Âu nhưng còn ở mức độ công trường thủ công. Đến thập kỷ 80 của thế kỷ XVIII (thời kỳ châu Âu phục hưng), hàng loạt những phát minh máy móc ra đời. Giai cấp tư sản Anh đã tận dụng triệt để những thành quả này để thực hiện khát vọng lợi nhuận của mình. Chúng đầu tư máy móc, công xưởng, nhà máy, chuyển nền sản xuất nhỏ-lao động công trường thủ công sang sản xuất lớn […]

Xem tiếp...