CÁC BAN CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI CQ, MÁY LẺ DI ĐỘNG ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG E-MAIL 1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725890 8106 0913014441 04.35541581 04.38543312 lannt@pvn.vn 2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Dầu khí Việt Nam 04.37725822 8102 0903299883 021.13845678 khanm@pvn.vn 3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính 04.37725892 8151 0903292628 04.38551050 tuanva@pvn.vn 4 Lương Thị Hồng Nhung Phó Trưởng Ban Phụ trách Ban Tuyên giáo Nữ công 8130 0983889176 04.22178816 nhunglth@pvn.vn 5 Lưu Quỳnh Điệp Chuyên viên Chính […]

Xem tiếp...

CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

TT CÔNG ĐOÀN ĐỊA CHỈ CHỦ TỊCH 1 Cơ quan Tập đoàn PETROVIETNAM Tầng 8, Petrovietnam Số 18, Láng Hạ, Ba Đình – Hà Nội Bùi Quốc Sơn sonbq@pvn.vn 0913.556.644 2 Tổng công ty Thăm Dò Khai thác PVEP Tầng 26, Toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội Nguyễn Văn Cư cunv@pvep.com.vn 0915.086.517 3 Tổng công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam – CTCP PVPOWER Tầng 8, Viện Dầu khí, số 167, Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Nguyễn Duy Hinh nguyenduyhinh@pv-power.vn 0936.622.077 4 Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí PVCHEM […]

Xem tiếp...

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2018 – 2023 ———————————————–   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 1 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN, Chủ nhiệm UBKT 2 Lương Thị Thúy Hòa Phó phòng Kế toán Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn DKVN, Ủy viên 3 Vũ Thị Hoan Phó trưởng phòng Thanh tra Ban Pháp chế và Kiểm tra Tập đoàn DKVN, Ủy viên 4 Lê Thị Minh Huệ Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Xí nghiệp Xây lắp khảo sát và Sửa chữa công trình […]

Xem tiếp...

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM KHÓA VI (2018 – 2023)   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Nghiêm Thuỳ Lan Chủ tịch CĐ DKVN 2 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch CĐ DKVN 3 Vũ Anh Tuấn Phó Chủ tịch CĐ DKVN 4 Vũ Thanh Hường Ủy viên BTV, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN 5 Bùi Quốc Sơn Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn 6 Nguyễn Quốc Đạt Ủy viên BTV CĐ DKVN, Chủ tịch Công đoàn VSP 7 Hồ […]

Xem tiếp...