Đạm Cà Mau: Sức mạnh kết nối, lan toả từ những gương điển hình tiên tiến

Ngày 12/03/2020, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết công tác thi đua khen thưởng 05 năm (2015 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Hội nghị có sự tham dự Ban lãnh đạo PVCFC, những tập thể, cá nhân được tôn vinh, cùng các CBCNV ưu tú đại diện cho tập thể người lao động PVCFC. Toàn cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm qua ghi dấu hành trình khó quên của toàn đội ngũ […]

Xem tiếp...