Đồng ý lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản số 245/TLĐ gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó […]

Xem tiếp...

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2019: HIỆU QUẢ VÀ MINH BẠCH

Năm 2019, năm bản lề thực hiện một trong ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2018 – 2023 của công đoàn Việt Nam là tạo nguồn lực đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ của tổ chức. Trong đó, công tác tài chính công đoàn phải có bước chuyển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Để thực hiện công tác tài chính càng minh bạch và hiệu quả, ngay trong công tác chỉ đạo thực hiện tổ chức quyết toán, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN) yêu cầu các đơn vị ngoài bảng biểu […]

Xem tiếp...