Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 29/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, về tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, đối tượng áp dụng là người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp). Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 […]

Xem tiếp...

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT THÁNG 3/2020

Văn phòng Tư vấn pháp luật giải đáp các câu hỏi của công đoàn viên và người lao động. Câu 1. Bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là gì? Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định như thế nào? Trả lời: – Căn cứ Điều 2Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, người mắc […]

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết đại hội VI Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI (Nhiệm kỳ 2018 – 2023). Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng và triển khai Chương trình nhiệm vụ công tác chính sách pháp luật năm 2020 với những nội dung sau: Công tác cơ chế chính sách 1.1 Tích cực chăm lo lợi ích, phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ. – Các cấp Công đoàn tích cực tham gia với chuyên môn đồng […]

Xem tiếp...

1 2 3 19