CĐ DKVN KIẾN NGHỊ TỔNG LIÊN ĐOÀN MIỄN, GIẢM ĐÓNG KPCĐ VÀ NỘP TIẾT GIẢM NĂM 2020

Ngày 24/4/2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiến nghị, đề xuất Tổng Liên đoàn miễn, giảm đóng KPCĐ và nộp tiết giảm của năm 2020. Trước đó, ngày 18/3/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành công văn số 245/TLĐ gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất kinh […]

Xem tiếp...

Bố trí nguồn tài chính công đoàn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19

Dưới sự tác động của Dịch Covid-19 kéo dài khiến nhiều ngành kinh tế lâm vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngưng trệ, sản xuất kinh doanh thu hẹp… dẫn đến nhiều người lao động mất việc làm, ngưng việc tạm thời… Trước tình trạng này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành một số chính sách, quyết định tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp đồng thời có giải pháp tích cực chăm lo thiết thực đến người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn này.  Ngày 24/4/2020, tại công […]

Xem tiếp...

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Để Tháng Công nhân năm 2020 được triển khai có hiệu quả, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) ban hành Hướng dẫn số 170/HD-CĐDK ngày 16 tháng 4 năm 2020 hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Xem tiếp...

Các giải pháp đã được CĐ DKVN khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19

CĐ DKVN đã có quyết định khen thưởng 05 giải pháp thuộc Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và 02 giải pháp thuộc Công đoàn Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) với tính sáng tạo cao, có thể triển khai, ứng dụng rộng rãi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem tiếp...

Hướng dẫn khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/TW

    Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam   Căn cứ Hướng dẫn số 106/HD-CĐDK ngày 21/01/2020 về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”    Thực hiện Hướng dẫn số 170/HD-CĐDK ngày 16/4/2020 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.    Để kịp thời khen […]

Xem tiếp...

1 2 3 56