Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DKVN năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch  hoạt động của Ban Chấp hành và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016. Các tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn DKVN vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm tra giai đoạn 2013 – 2015 Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DKVN năm 2016 tại đây

Xem tiếp...

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN NĂM 2013: 29 cuộc kiểm tra đồng cấp

Ngay từ đầu năm 2013, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Công đoàn trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung. Coi trọng việc hướng dẫn cho các Công đoàn trực thuộc thực hiện tốt các quy định của điều lệ công đoàn, thực hiện và triển khai các hoạt động theo Nghị quyết Ban Thường vụ, Ban chấp hành. Kiểm tra […]

Xem tiếp...

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra

Trong hai ngày 23 và 24/8 tại TP Đà Nẵng, gần 160 cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp đã tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) do Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN) tổ chức. Những kinh nghiệm chia sẻ từ thực tế của Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành – Phó chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam – giảng viên chính của hội nghị tập huấn đã giải tỏa được phần nào những lúng túng mà cán bộ […]

Xem tiếp...

Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ IV (2008 – 2013)

Trong những năm qua, hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao nhất góp phần không nhỏ vào thành công của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Vũ Thanh Hường – Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ DKVN Khẳng định năng lực của tổ chức Báo cáo chính trị của Đại hội X – Công đoàn Việt Nam đã khẳng định phải tăng cường công tác kiểm tra của Ban chấp hành, Ban thường […]

Xem tiếp...