Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DKVN năm 2016

Căn cứ vào kế hoạch  hoạt động của Ban Chấp hành và hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016. Các tập thể nhận Bằng khen của Công đoàn DKVN vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm tra giai đoạn 2013 – 2015 Kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn DKVN năm 2016 tại đây

Xem tiếp...