Hội nghị tập huấn thu kinh phí công đoàn tập trung qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

Nhằm thực hiện tốt công tác quan lý thu kinh phí công đoàn ngày càng công khai, minh bạch dữ liệu phải thu KPCĐ tại các cấp, ngày 29 tháng 5 năm 2019, Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thu kinh phí công đoàn tập trung qua tài khoản công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã triệu tập 90 đại biểu là các chủ tịch; phó chủ tịch; trưởng ban tài chính; kế toán; chủ nhiệm UBKT, ủy viên UBKT đến từ các công […]

Xem tiếp...