Phụ nữ PVFCCo – Thắp lửa yêu thương

Từ ngày 12 đến ngày 14/10 tại thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã phối hợp với Ban Nữ công tổ chức chương trình “Phụ nữ PVFCCo – Thắp lửa yêu thương”.

Xem tiếp...

1 2 3 8