Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Kế hoạch với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Xem tiếp...

Giải đáp pháp luật tháng 02/2018

Tiếp theo các nội dung tư vấn pháp luật tại kỳ trước, kỳ này Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục gửi tới bạn đọc các câu hỏi tư vấn và xử lý tình huống theo quy định của pháp luật như sau: Câu 1. Ban chấp hành công đoàn có những quyền hạn gì về tổ chức bộ máy làm việc? Trả lời: – Căn cứ Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013: “Điều 14. Quyền hạn của ban chấp hành về tổ […]

Xem tiếp...

1 2 3 14