CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 19/2/2019, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-CĐDK về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Xem tiếp...

1 2 3 18