Tài liệu Hội thảo Thỏa ước lao động tập thể 10.2016

Download tài liệu Hội thảo Thỏa ước lao động tập thể tháng 10/2016: Tài liệu hội thảo Danh mục 154 VBPL về LDTL_31.10.2016 Bộ luật tố tụng dân sự Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ Mẫu Thỏa ước lao động tập thể Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Nghị định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sơ nơi làm việc

Xem tiếp...

1 2 3 7