Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tập đoàn kiểm tra công tác an toàn tại PTSC, PVGAS, PVFCCo, PVE, PVMR và Petrosetco

Từ 25 đến 27/4, tiếp tục chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra công tác an toàn sức khoẻ môi trường tại 6 Tổng Công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

1 2 3 27