Chùm ảnh: Đại hội Công đoàn Dầu khí lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn ngành

Trong Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI được tổ chức vào ngày 3-4/5/2018, đồng chí Nghiêm Thùy Lan tái đắc cử Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha tái đắc cử Phó Chủ tịch CĐ DKVN khóa VI.

Phiên thứ 1

 

Phiên thứ 2

Phiên thứ 3