Chủ tịch PVN làm việc tại Tổng Công ty PVEP

Sáng 16/01/2018, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng Đoàn đại biểu Tập đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). PVEP là đơn vị thành viên được sắp xếp đầu tiên trong chương trình tiếp xúc và nắm bắt tình hình tại các công ty con của tân Chủ tịch Tập đoàn.

Tham dự chương trình làm việc với PVEP về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn có các Thành viên HĐTV: Phạm Xuân Cảnh, Phan Ngọc Trung, Đinh Văn Sơn, các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Quỳnh Lâm, Đỗ Chí Thanh, cùng lãnh đạo các Ban chức năng của Tập đoàn.

Về phía Tổng Công ty PVEP, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các Ban, Chi nhánh, đơn vị thành viên, liên doanh. Buổi làm việc được thực hiện trực tuyến tại 02 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVEP – Tiến sỹ Ngô Hữu Hải đã thay mặt Ban Lãnh đạo PVEP báo cáo với Chủ tịch Tập đoàn Trần Sỹ Thanh và Đoàn công tác về mô hình tổ chức,bộ máy nhân sự,tổng quan tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của PVEP trong giai đoạn 10 năm kể từ khi thành lập Tổng Công ty (2007-2017) cũng nhưkết quả cụ thể của năm 2017, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Báo cáo cho thấy, PVEP đang triển khai 43 dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và trên địa bàn 09 quốc gia khác. Giai đoạn 2007-2017, PVEP đã triển khai khối lượng công việc đồ sộ: tiến hành thu nổ 141,4 nghìn km địa chấn 2D, 47,4 nghìn km2 địa chấn 3D; thực hiện 237,5 giếng khoan thăm dò thẩm lượng với tỷ lệ thành công của các giếng khoan thăm dò cao hơn mức trung bình của các công ty dầu khí quốc tế (35% so với khoảng trên 20%); Thu được 47 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng đạt 231,5 triệu tấn quy dầu, tích lũy quỹ trữ lượng thu hồi (cấp 2P) còn lại là 196 triệu tấn quy dầu. Trong hoạt động phát triển khai thác, PVEP đãđưa 42 mỏ/dự án vào khai thác (34 ở trong nước, 08 ở nước ngoài); tổng sản lượng khai thác đạt 56,3 triệu tấn quy dầu trên tổng số 164 triệu tấn của các dự án bao gồm của các bên liên doanh. Tính trung bình, sản lượng khai thác quy dầu hàng ngày của PVEP đạt mức 100 nghìn thùng/ngày trên tổng sản lượng 240 nghìn thùng/ngày của tất cả các dự án bao gồm của các bên liên doanh.

Tiến sỹ Ngô Hữu Hải – Tổng Giám đốc PVEP báo cáo tình hình SXKD của PVEP tại buổi làm việc

Trong 06 năm liên tục từ 2012-2017, PVEP đều hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu/khí được PVN giao.Đặc biệt trong 02 năm 2016, 2017 đã xuất sắc hoàn thành vượt mức cả chỉ tiêu khai thác dầu & khí theo kế hoạch ban đầu và kế hoạch giao bổ sung (năm 2016 khai thác bổ sung được 0,26 triệu tấn dầu so với kế hoạch PVN giao thêm 0,2 triệu tấn; năm 2017 khai thác bổ sung 1,38 triệu tấn dầu so với kế hoạch 1,3 triệu tấn dầu Chính phủ giao thêm).

Tính đến hết năm 2017, PVEP đạt tổng giá trị tài sản là 134 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản đạt 134,4 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn 2007-2017 đạt tổng doanh thu 460,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 196,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 94,7 nghìn tỷ đồng; Nộp NSNN 143,4 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV PVEP Nguyễn Văn Quế phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc mà PVEP đang gặp phải trong thời gian quado tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu kéo dài từ tháng 9/2014 đến nay khiến PVEP phải đối mặt với bài toán về hiệu quả hoạt động của các dự án,thách thức trong cân đối tài chính, nguồn vốn, và buộc phải cắt giảm/giãn tiến độ đầu tưcác dự án, đặc biệt là giảm số lượng giếng khoan phát triển khai thác nên không thể duy trì/gia tăng sản lượng khai thác.Cùng lúc, tình trạng suy giảm sản lượng tự nhiên diễn ra trên các mỏ dầu khí sau nhiều năm đưa vào hoạt động, trong khi các mỏ mới phát hiện là mỏ nhỏ, cận biên, khó đưa vào phát triển nhất là khi giá dầu thấp. PVEP và PVN cũng đã phải báo cáo Chính phủ và các Bộ/Ngành xem xét giải quyết những vướng mắc về cơ chế và việc áp dụng chưa hợp lý các quy định về tài chính như thuế thu nhập hoãn lại, việc phân bổ chi phí các dự án không thành công, nguồn vốn cho công tác tìm kiếm thăm dò, cơ chế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục pháp lý đầu tư… mà nếu không có giải pháp phù hợp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù như PVEP sẽ rất khó khănđể tồn tại và phát triển.

Bên cạnh những vấn đề trên, PVEP cũng tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn một số nội dung cụ thể như: thông qua và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại toàn diện PVEP giai đoạn 2017-2020; phê duyệt các Báo cáo đầu tư PVEP đã trình để PVEP có căn cứ pháp lý trong triển khai các hoạt động dự án; ban hành sửa đổi Điều lệ hoạt động, Quy chế tài chính cho PVEP; kiện toàn nhân sự Lãnh đạo chủ chốt của TCT và các đơn vị thành viên, kiến nghị liên quan đến chính sách đặc thù đối với người lao động trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí…

Lãnh đạo PVEP tặng hình ảnh hoạt động khai thác dầu khí cho Chủ tịch PVN

Với tinh thần của buổi làm việc được Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh quán triệt là tập trung vào các giải pháp có tính khả thi, đi thẳng vào các vấn đề tồn tại, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo PVEP và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ, chia sẻ quan điểm và chỉ ra phương hướng xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của PVEP đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2017. Cho rằng việc được đảm nhận mỗi tấc đất, tấc biển của Tổ quốc là máu xương của bao thế hệ cha ông đã đánh đổi cho ngày hôm nay để triển khai thăm dò khai thác dầu khí là một nhiệm vụ thiêng liêng cần được thực hiện với lương tâm và trách nhiệm cao nhất, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của PVEP tiếp tục đoàn kết nhất trí, phát huy thành tích đạt được trong những năm qua để làm tiền đề thực hiện thành công, thắng lợi nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo.

Bình minh trên mỏ Rạng Đông

Về các kiến nghị, đề xuất của PVEP, Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh yêu cầu HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Tập đoàn cùng phối hợp nghiên cứu, tìm cách giải quyết khó khăn cho PVEP, đặc biệt trong vấn đề xem xét thông qua Đề án cơ cấu lại toàn diện Tổng Công ty giai đoạn 2017-2020 gắn với phương án tái cơ cấu Tập đoàn để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính để PVEP tập trung làm nhiệm vụ thăm dò khai thác dầu khí. Ông cũng cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa công tác quản trị, hoạt động phối hợp chuyên môn giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng như với các cơ quan hữu quan, PVN sẽhướng tới phân cấp tối đa cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh những chỉ đạo, gợi mở về phương hướng nhiệm vụ của PVEP, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cần tiếp tục quan tâm, đảm bảo chế độ phúc lợi, động viên khích lệ kịp thời người lao động trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến,tạo động lực và khí thế phấn khởi để thi đua hoàn thành thắng lợinhiệm vụkế hoạch SXKD, đóng góp chung vào sự phát triển của Tập đoàn.

Thay mặt Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động PVEP, đồng chí Nguyễn Văn Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP đã cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Trần Sỹ Thanh đã ưu tiên dành thời gian đến làm việc tại PVEP chỉ sau ít ngày đảm nhận nhiệm vụ mới tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng của Lãnh đạo Tập đoàn dành cho Tập thể cán bộ công nhân viên PVEP. Chủ tịch HĐTV PVEP bày tỏ lời hứa và quyết tâm sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo và Người lao động PVEP nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và nghiêm túc triển khai đầy đủ, khẩn trương những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng với vai trò nòng cốt, chủ lực, đơn vị Anh hùng Lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PVEP

 

Những tin khác cùng chuyên mục:

Thư của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn gửi gia đình cán bộ, Đảng viên và người lao động ngành Dầu khí Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi Tổng Liên đoàn LĐVN tuyên dương 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại năm 2017 Ký kết thỏa thuận cùng phát triển Dự án điện gió Kê Gà ngoài khơi tỉnh Bình Thuận – Việt Nam Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh làm việc tại dự án NMNĐ Thái Bình 2