Chủ tịch nước gặp mặt nữ công nhân tiêu biển ngành Dầu khí

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu nữ công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc ngành Dầu khí, nhân dịp về Hà Nội dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức.